หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคาร สปช. 2/28 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2556 08.30-15.00 ผู้ประสานงาน อ.หัสชัย สะอาด 0861547054
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 927 และ 928 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน คุณครูเชน ศรีจันทร์
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคาร สปช. 2/28 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.สุชัญญารักษ์ โภคินบริฐูรณ์ 084-3624153
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ห้อง 712 และ 713 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูจันทนา ฝากกาย
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารกิตติ-จุลมณี ชั้น 2 ห้อง ประชุม 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.เพ็ชรัตน์ บุญเรือง 086-2525916
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 925 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูภัสสร บุญอยู่
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารกิตติ-จุลมณี หน้าเวทีคนเก่ง 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.ภานุ ชยาวณิชกุล 089-2462375
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสัณฑคม เซี่ยงว่อง
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารกิตติ-จุลมณี ชั้น 2 ห้อง สมุด 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.ฒาลิศา เอื้อนจิตร 092-7813767
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 926 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูภัสสร บุญอยู่
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารอเนกประสงค์ 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.เกษม จันทราวดี 085-4350293
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ใต้อาคารกิตติ-จุลมณี ห้อง หน้าห้องสหกรณ์ 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.เชาวลิต สะอาด 081-7156059
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ใต้อาคารกิตติ-จุลมณี ห้อง หน้าห้องสหกรณ์ 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน อ.เชาวลิต สะอาด 081-7156059
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน คุณครูประธาน ศรีกระจ่าง
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน คุณครูประธาน ศรีกระจ่าง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]