หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทนาราม อาคารอเนกประสงค์ 28 พ.ย. 2556 13.00-15.30 รายงานตัวเวลา 12.30 - 13.00 น.
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เวที อาคาร 9 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน คุณครูศักดา เสวานนท์
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทนาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง การศึกษาพิเศษ 28 พ.ย. 2556 09.00-11.30 รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 923 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทนาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเกียรติคุณฯ 28 พ.ย. 2556 09.00-11.30 รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 924 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]