หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว อาคาร 1 ชั้น 1 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุณครูนิภา โต๊ะสัมฤทธิ์
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว อาคาร 1 ชั้น 1 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุณครูมานพ หมอนทอง
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว อาคารมัธยม ห้อง ประชุมเล็ก 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูนิภา โต๊ะสัมฤทธิ์
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว เรือนคหกรรม 26 พ.ย. 2556 09.00-11.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 13.00-15.30 ผู้ประสานงาน คุณครูธันย์ชยา คำกังวาฬ
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูมานพ หมอนทอง
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูธันย์ชยา คำกังวาฬ
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว หอประชุมใหญ่ 26 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว หอประชุมใหญ่ 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสุจิตรา วิสุทธาภรณ์
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว หอประชุมใหญ่ 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสุจิตรา วิสุทธาภรณ์
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว อาคารมัธยม ห้อง ประชุมเล็ก 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูนิภา โต๊ะสัมฤทธิ์
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 2556 09.00-11.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2556 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี แาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผุ้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง คอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง อนุบาล 2 26 พ.ย. 2556 9.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 938 22 พ.ย. 2556 13.00-15.30 ผู้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองบัว ห้อง อนุบาล 2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รับรายงานตัวทุกกิจกรรม ณ อาคารมัธยม เวลา 07.30. - 08.30 น.
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 938 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูยุวลักษณ์ ประคองกูล


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]