หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1และ ป.4/2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงานนางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง 087-1343082
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3และ ป.4/4 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงานนางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง 087-1343082
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ห้อง 623 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงานคุณครูวิชิตรา สุระคำพันธ์
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางพรพิมล คชรินทร์ 081-4567849
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางพรพิมล คชรินทร์ 081-4567849
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ห้อง 613 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม อาคารป.1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงานนางจิดาภา โรจน์สวัสดิ์สุข 086-1437229
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 6 ห้อง 625 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูวิชิตรา สุระคำพันธ์
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาจน นางอัญชลี พูลเจริญ 089-9384366
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 6 ห้อง 615 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประทุมศรี บริบูรณ์ 088-7323155
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุณครูกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3
-
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางสาวสุนิสา เอกปิยะกุล 089-5065124
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประทุมศรี บริบูรณ์ 088-7323155
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 6 ห้อง 612 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประทุมศรี บริบูรณ์ 088-7323155


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]