หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   26 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคาร สปช. 2/28 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1และป.3/2 25 พ.ย. 2556 09.30-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1และป.3/2 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องภาษาไทย 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องภาษาไทย 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีอาคารโรงยิม 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีอาคารโรงยิม 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีห้องสมุด 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีห้องสมุด 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง สาระสังคม 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง สาระสังคม 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้องประชุมถาวรวิริยะนันท์ 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 และ ป.6/3 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารจินดารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบุญสมวิิทยา อาคารชยาพันธน์ ชั้น 4 ห้อง ประชุม 25 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง ประชาธิปไตย 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1และป.1/2 25 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง สมุด 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 25 พ.ย. 2556 9.00-12.00
6 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 25 พ.ย. 2556 9.00-12.00
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 เวทีมวย ศ.พลับพลายิมส์ 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]