หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   26 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร ดงชมูล ห้อง อนุบาล 2/1 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร ดงชมูล ห้อง อนุบาล 2/2 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคารกัลปนา ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว ห้องศูนย์อาเซียน ห้อง อาเซียน 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคาร สปช. 2/28 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2556 08.30-15.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารกิตติ-จุลมณี ชั้น 2 ห้อง ประชุม 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารกิตติ-จุลมณี หน้าเวทีคนเก่ง 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารกิตติ-จุลมณี ชั้น 2 ห้อง สมุด 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ อาคารอเนกประสงค์ 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ใต้อาคารกิตติ-จุลมณี ห้อง หน้าห้องสหกรณ์ 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ ใต้อาคารกิตติ-จุลมณี ห้อง หน้าห้องสหกรณ์ 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 เต็นท์สนามบาสเก็ตบอลข้างสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดพลับพลา 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่งแรด 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]