หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 93 70 76.09% 11 11.96% 4 4.35% 7 7.61% 92
2 โรงเรียนสฤษดิเดช 63 55 91.67% 4 6.67% 0 0% 1 1.67% 60
3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 83 46 62.16% 12 16.22% 5 6.76% 11 14.86% 74
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 55 28 52.83% 12 22.64% 6 11.32% 7 13.21% 53
5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 34 27 79.41% 4 11.76% 2 5.88% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านแก้ว 44 25 60.98% 8 19.51% 4 9.76% 4 9.76% 41
7 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 49 23 56.1% 9 21.95% 3 7.32% 6 14.63% 41
8 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 39 21 65.63% 6 18.75% 2 6.25% 3 9.38% 32
9 โรงเรียนวัดหนองคัน 27 21 80.77% 3 11.54% 1 3.85% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 31 21 70% 2 6.67% 1 3.33% 6 20% 30
11 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 28 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
12 โรงเรียนบ้านซอยสอง 31 16 57.14% 5 17.86% 4 14.29% 3 10.71% 28
13 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 24 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
14 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 35 15 44.12% 8 23.53% 4 11.76% 7 20.59% 34
15 โรงเรียนตังเอ็ง 28 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
16 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 25 13 54.17% 4 16.67% 2 8.33% 5 20.83% 24
17 โรงเรียนวัดหนองบัว 18 13 72.22% 2 11.11% 0 0% 3 16.67% 18
18 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 36 12 35.29% 12 35.29% 4 11.76% 6 17.65% 34
19 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 31 12 41.38% 9 31.03% 1 3.45% 7 24.14% 29
20 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 28 12 42.86% 7 25% 2 7.14% 7 25% 28
21 โรงเรียนวัดรำพัน 30 12 44.44% 6 22.22% 6 22.22% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 20 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 19 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
24 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 19 10 52.63% 4 21.05% 0 0% 5 26.32% 19
25 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 17 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
26 โรงเรียนวัดช้างข้าม 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 25 7 30.43% 8 34.78% 2 8.7% 6 26.09% 23
28 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 19 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
29 โรงเรียนบ้านคลองลาว 16 6 37.5% 8 50% 0 0% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนบุญสมวิทยา 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
31 โรงเรียนวัดนายายอาม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนบ้านยางระหง 12 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
34 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
35 โรงเรียนวัดดอนตาล 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนวัดทองทั่ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดหนองแหวน 17 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
40 โรงเรียนวัดเขาวงกต 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านชำโสม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนวัดสิงห์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านคลองครก 22 3 14.29% 8 38.1% 4 19.05% 6 28.57% 21
45 โรงเรียนวัดสามผาน 12 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดโขมง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนวัดเขาน้อย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
50 โรงเรียนตากสินศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านวังปลา 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านตาเลียว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดแสลง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านมาบโอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านไร่เก่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดโยธานิมิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
64 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
65 โรงเรียนบ้านโคกวัด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดหนองสีงา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดคลองน้ำใส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดเนินสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดแขมหนู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดคลองขุด 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านประแกต 6 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
74 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดสนามไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดเนินยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดโขดหอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดหนองไทร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
81 โรงเรียนวัดวังหิน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดวังเวียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
85 โรงเรียนวัดนาซา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]