หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบุญสมวิทยา 9 13 7
2 050 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 2 2 2
3 084 โรงเรียนบ้านคลองครก 22 46 27
4 015 โรงเรียนบ้านคลองลาว 16 27 16
5 082 โรงเรียนบ้านชำโสม 4 9 6
6 086 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 28 69 49
7 094 โรงเรียนบ้านซอยสอง 31 44 39
8 046 โรงเรียนบ้านตาเลียว 5 23 5
9 024 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 17 32 17
10 045 โรงเรียนบ้านท่าปก 0 0 0
11 076 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 1 3 1
12 099 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 8 15 12
13 096 โรงเรียนบ้านประแกต 6 7 6
14 052 โรงเรียนบ้านมาบโอน 2 6 2
15 025 โรงเรียนบ้านยางระหง 12 45 11
16 047 โรงเรียนบ้านวังปลา 6 21 6
17 092 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 19 54 27
18 009 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 49 91 60
19 044 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3 3 3
20 066 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 3 3 2
21 060 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 2 4 2
22 087 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7 11 7
23 032 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 2 1 1
24 093 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 25 79 31
25 026 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 28 52 35
26 023 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 1 1 1
27 049 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 20 49 22
28 058 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 0 0 0
29 059 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 0 0 0
30 090 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 39 110 56
31 051 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 6 11 6
32 048 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 1 2 1
33 007 โรงเรียนบ้านแก้ว 44 83 53
34 097 โรงเรียนบ้านโคกวัด 3 4 3
35 098 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 14 44 19
36 068 โรงเรียนบ้านไร่เก่า 2 12 2
37 043 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 7 13 2
38 095 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 83 233 111
39 088 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาโป่งเกตุ 0 0 0
40 056 โรงเรียนวัดคลองขุด 3 7 3
41 079 โรงเรียนวัดคลองน้ำใส 2 5 4
42 010 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 24 68 39
43 017 โรงเรียนวัดช้างข้าม 12 33 12
44 040 โรงเรียนวัดดอนตาล 8 15 8
45 063 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 0 0 0
46 080 โรงเรียนวัดทองทั่ว 6 14 6
47 065 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 5 10 6
48 067 โรงเรียนวัดท่าศาลา 0 0 0
49 027 โรงเรียนวัดท่าแคลง 0 0 0
50 028 โรงเรียนวัดนาซา 2 2 2
51 016 โรงเรียนวัดนายายอาม 6 14 9
52 053 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 19 38 22
53 003 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 31 60 37
54 077 โรงเรียนวัดรำพัน 30 60 31
55 019 โรงเรียนวัดวังหิน 2 4 2
56 029 โรงเรียนวัดวังเวียน 1 2 1
57 030 โรงเรียนวัดสนามไชย 1 3 1
58 001 โรงเรียนวัดสามผาน 12 24 17
59 036 โรงเรียนวัดสิงห์ 4 12 7
60 061 โรงเรียนวัดหนองคัน 27 61 37
61 008 โรงเรียนวัดหนองบัว 18 30 25
62 031 โรงเรียนวัดหนองสีงา 4 10 5
63 018 โรงเรียนวัดหนองแหวน 17 32 17
64 022 โรงเรียนวัดหนองไทร 2 2 2
65 057 โรงเรียนวัดหมูดุด 0 0 0
66 075 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 2 4 2
67 105 โรงเรียนวัดเขาน้อย 4 6 4
68 091 โรงเรียนวัดเขาวงกต 10 26 9
69 035 โรงเรียนวัดเนินยาง 1 3 2
70 039 โรงเรียนวัดเนินสูง 2 8 3
71 034 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 3 7 4
72 054 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 6 15 10
73 085 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 10 21 9
74 062 โรงเรียนวัดแขมหนู 2 3 2
75 083 โรงเรียนวัดแสลง 3 6 4
76 020 โรงเรียนวัดโขดหอย 2 3 2
77 055 โรงเรียนวัดโขมง 6 10 6
78 002 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 36 88 38
79 081 โรงเรียนวัดโยธานิมิต 2 6 2
80 012 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 19 28 21
81 014 โรงเรียนสฤษดิเดช 63 146 88
82 006 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 93 222 133
83 064 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 55 119 61
84 069 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 6 19 6
85 033 โรงเรียนตังเอ็ง 28 95 24
86 041 โรงเรียนตากสินศึกษา 3 3 3
87 074 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 31 104 51
88 021 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 35 62 38
89 037 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 34 82 46
90 038 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 10 17 7
91 101 โรงเรียน ตชด.บ่อชะอม 0 0 0
92 100 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง 0 0 0
93 102 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 1 3 2
94 073 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง 0 0 0
95 071 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 25 49 30
96 078 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 6 10 6
รวม 1261 2893 1556
4449

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]