หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล โรงเรียนวัดตะพงนอก ผู้ดูแลระบบโปรแกรมรายงานผลระดับจังหวัด    
2 นายสมชาย สกุลนอก ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ผู้ดูแลระบบโปรแกรมรายงานผลระดับจังหวัด    
3 นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์ ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้ดูแลระบบโปรแกรมรายงานผลระดับจังหวัด    
4 นายศักดินันท์ ศรีไพร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ผู้ดูแลระบบโปรแกรมรายงานผลระดับจังหวัด    
5 นางสาวภาวิตรา วรานันทกร พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้ดูแลระบบโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันปฐมวัย ระดับจังหวัด    
6 นายนฤพนธ์ แสนทวี ครูโรงเรียนวัดสามผาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    
7 นางศิริรัตน์ ชายคง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    
8 นายเจริญทัศน์ เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    
9 นางปิณิดา สุวรรณพรม ครู คศ.3 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ดูแลระะบบจัดการระบบคะแนน    
10 นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ดูแลระบบโปรแกรมรายงานผลระดับเขต    
11 นางชนิศา ศรีกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ผู้ประสานงานศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]