สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สฤษดิเดช 40 18 2 60 56 4 0 1 60
2 อนุบาลจันทบุรี 37 18 16 71 71 11 4 7 86
3 วัดขุนซ่อง 14 14 10 38 46 13 5 11 64
4 บ้านเนินจำปา 10 5 4 19 22 6 2 3 30
5 อนุบาลบ้านหนองคล้า 9 7 9 25 28 12 6 7 46
6 วัดจันทนารามฯ 9 3 4 16 16 5 2 0 23
7 สตรีมารดาพิทักษ์ 8 8 8 24 27 4 2 1 33
8 บ้านแก้ว 7 11 7 25 26 8 4 4 38
9 วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 7 5 5 17 13 9 1 7 23
10 วัดหนองบัว 5 6 3 14 13 2 0 3 15
11 บ้านวังไม้แดง 4 6 12 22 23 9 3 6 35
12 วัดหนองคัน 4 5 7 16 22 3 1 1 26
13 วัดรำพัน 4 5 4 13 12 6 6 3 24
14 ตังเอ็ง 4 5 2 11 15 7 2 0 24
15 บ้านเขาแก้ววิทยา 4 4 2 10 10 8 1 1 19
16 วัดบูรพาพิทยาราม 4 1 2 7 10 4 0 5 14
17 ประดิษฐ์ศึกษา 4 1 1 6 22 2 1 6 25
18 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 4 1 1 6 7 8 2 6 17
19 บ้านซอยสอง 3 7 4 14 16 5 4 3 25
20 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 3 4 2 9 7 6 2 4 15
21 บ้านช่องกะพัด 3 2 3 8 17 5 4 1 26
22 เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 3 0 4 7 14 4 2 5 20
23 ลัมแบรต์พิชญาลัย 2 4 6 12 15 8 4 7 27
24 วัดดอนตาล 2 3 0 5 6 1 0 1 7
25 วัดทองทั่ว 2 1 0 3 5 1 0 0 6
26 วัดแสลง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
27 วัดสิงห์ 1 3 0 4 4 0 0 0 4
28 วัดสามผาน 1 2 1 4 3 6 1 1 10
29 วัดเขาวงกต 1 2 0 3 4 3 1 1 8
30 วัดทุ่งเบญจา 1 2 0 3 3 2 0 0 5
31 บ้านห้วงกระแจะ 1 1 4 6 12 7 2 7 21
32 บ้านวังอีเเอ่น 1 1 0 2 10 6 2 0 18
33 วัดช้างข้าม 1 1 0 2 8 2 1 0 11
34 บ้านโป่งวัว 1 1 0 2 5 4 3 2 12
35 บุญสมวิทยา 1 0 1 2 6 0 1 0 7
36 บ้านชำโสม 1 0 1 2 4 0 0 0 4
37 วัดเขาน้อย 1 0 1 2 3 0 1 0 4
38 วัดเสม็ดงาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
39 บ้านมาบโอน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
40 บ้านไร่เก่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
41 บ้านต้นกระบก 0 3 2 5 8 2 2 4 12
42 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 0 3 0 3 4 1 1 0 6
43 บ้านตาเลียว 0 3 0 3 2 2 0 0 4
44 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 0 2 3 5 12 12 4 6 28
45 บ้านคลองลาว 0 2 1 3 6 8 0 2 14
46 บ้านคลองครก 0 2 0 2 3 8 4 6 15
47 บ้านหนองบัวทอง 0 2 0 2 1 2 0 4 3
48 บ้านยางระหง 0 1 3 4 5 4 0 1 9
49 วัดแก่งหางแมว 0 1 1 2 5 2 2 0 9
50 วัดหนองแหวน 0 1 1 2 4 4 2 5 10
51 ไทยรัฐวิทยา 14 0 1 0 1 3 0 0 1 3
52 บ้านศรัทธาตะพง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
53 วัดเกาะขวาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
54 ตชด.บ้านหางแมว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 0 0 4 4 5 1 0 0 6
56 อำนวยวิทย์ 0 0 3 3 4 5 0 0 9
57 วัดนายายอาม 0 0 2 2 6 0 0 0 6
58 วัดคลองน้ำใส 0 0 2 2 1 1 0 0 2
59 วัดโขมง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
60 ตากสินศึกษา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
61 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 0 1 1 2 2 0 2 4
62 บ้านสังข์ทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
63 บ้านบ่อไฟไหม้ 0 0 1 1 1 2 2 3 5
64 บ้านประแกต 0 0 1 1 1 0 0 1 1
65 วัดเนินยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บ้านวังปลา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
67 บ้านสะพานเลือก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
68 วัดโยธานิมิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
69 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
70 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
71 วัดหนองสีงา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
72 วัดเนินสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 วัดแขมหนู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 วัดคลองขุด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
75 บ้านคลองกะพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
76 บ้านเขามะปริง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 วัดโขดหอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
79 บ้านท่าแฉลบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
81 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 บ้านแก่งน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 วัดวังเวียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
84 บ้านหนองหงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 วัดนาซา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 212 181 157 550 692 254 97 143 1,043