สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สฤษดิเดช 40 18 2 60 56 4 0 1 60
2 อนุบาลจันทบุรี 36 18 16 70 70 11 4 7 85
3 วัดขุนซ่อง 11 13 10 34 41 12 5 11 58
4 สตรีมารดาพิทักษ์ 8 8 8 24 27 4 2 1 33
5 อนุบาลบ้านหนองคล้า 8 7 7 22 24 12 6 7 42
6 วัดหนองบัว 5 6 3 14 13 2 0 3 15
7 บ้านแก้ว 4 5 6 15 14 7 4 2 25
8 วัดรำพัน 4 5 4 13 12 6 6 3 24
9 ตังเอ็ง 4 5 2 11 15 7 2 0 24
10 บ้านเนินจำปา 4 4 3 11 13 6 1 3 20
11 วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 4 3 3 10 9 3 1 7 13
12 ประดิษฐ์ศึกษา 4 1 1 6 22 2 1 6 25
13 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 4 1 1 6 7 8 2 6 17
14 บ้านซอยสอง 3 7 4 14 16 5 4 3 25
15 บ้านวังไม้แดง 3 5 12 20 20 9 3 6 32
16 วัดหนองคัน 3 3 7 13 19 3 1 1 23
17 เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 3 0 4 7 14 4 2 5 20
18 ลัมแบรต์พิชญาลัย 2 4 6 12 15 8 4 7 27
19 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 2 4 2 8 6 6 2 4 14
20 บ้านเขาแก้ววิทยา 2 2 0 4 5 5 1 0 11
21 วัดบูรพาพิทยาราม 2 1 2 5 8 3 0 5 11
22 วัดแสลง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
23 วัดสามผาน 1 2 1 4 3 6 1 1 10
24 วัดเขาวงกต 1 2 0 3 4 3 1 1 8
25 วัดทุ่งเบญจา 1 2 0 3 3 2 0 0 5
26 บ้านห้วงกระแจะ 1 1 4 6 12 7 2 7 21
27 วัดจันทนารามฯ 1 1 3 5 5 4 2 0 11
28 บ้านวังอีเเอ่น 1 1 0 2 10 5 1 0 16
29 วัดช้างข้าม 1 1 0 2 8 2 1 0 11
30 บ้านโป่งวัว 1 1 0 2 5 3 3 2 11
31 บุญสมวิทยา 1 0 1 2 6 0 1 0 7
32 วัดเสม็ดงาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
33 บ้านมาบโอน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 บ้านไร่เก่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
35 บ้านต้นกระบก 0 3 2 5 8 2 2 4 12
36 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 0 3 0 3 4 1 1 0 6
37 บ้านตาเลียว 0 3 0 3 2 2 0 0 4
38 บ้านช่องกะพัด 0 2 2 4 12 5 3 1 20
39 บ้านคลองลาว 0 2 1 3 6 8 0 2 14
40 บ้านคลองครก 0 2 0 2 3 8 4 6 15
41 วัดสิงห์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านหนองบัวทอง 0 2 0 2 1 2 0 4 3
43 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 0 1 2 3 10 10 3 6 23
44 วัดแก่งหางแมว 0 1 1 2 5 2 2 0 9
45 วัดหนองแหวน 0 1 1 2 4 4 2 5 10
46 ไทยรัฐวิทยา 14 0 1 0 1 3 0 0 1 3
47 วัดดอนตาล 0 1 0 1 3 0 0 1 3
48 บ้านศรัทธาตะพง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
49 วัดเกาะขวาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
50 ตชด.บ้านหางแมว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 0 0 4 4 5 1 0 0 6
52 อำนวยวิทย์ 0 0 3 3 4 5 0 0 9
53 วัดนายายอาม 0 0 2 2 6 0 0 0 6
54 วัดคลองน้ำใส 0 0 2 2 1 1 0 0 2
55 วัดโขมง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
56 ตากสินศึกษา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
57 บ้านยางระหง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
58 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 0 1 1 2 2 0 2 4
59 บ้านสังข์ทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
60 บ้านบ่อไฟไหม้ 0 0 1 1 1 1 1 3 3
61 บ้านประแกต 0 0 1 1 1 0 0 1 1
62 วัดเนินยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 บ้านวังปลา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
64 บ้านสะพานเลือก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
65 วัดโยธานิมิต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
66 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
67 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
68 วัดหนองสีงา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
69 วัดเนินสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 วัดแขมหนู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
71 วัดคลองขุด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
72 บ้านคลองกะพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
73 บ้านชำโสม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 บ้านเขามะปริง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 วัดทองทั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 วัดโขดหอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
78 บ้านท่าแฉลบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
80 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
81 บ้านแก่งน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 วัดวังเวียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 บ้านหนองหงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 วัดนาซา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 158 142 470 607 233 91 139 931