เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 พ.ย. 2556
28 พ.ย. 2556
29 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***การจองที่พักในระดับภาค***

        ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันแต่ละรายการตรวจสอบตารางการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ  และดำเนินการจัดหาที่พักของตนเองได้เลย (เนื่องจากปีนี้เขตพื้นที่ฯไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/site/sillapa63pbi/

 
 

การแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ในระดับภาค 
   

          สำหรับการเข้าสู่ระบบการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ต้องเข้าใช้ระบบในส่วนของโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการบริหารจัดการการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ ให้ดาว์นโหลดเอกสาร คลิกที่นี่ (แก้ไขรายชื่อในวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2556 เท่านั้น ถ้าเกินจากนี้ระบบจะปิดและทำการแก้ไขไม่ได้อีก)

          ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนตัวและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาค  http://central63.sillapa.net/sp-center/

 
 

***หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน***

(อ้างอิงจากเกณฑ์ระดับชาติ)

     1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันได้

     2. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

            1) ทีม 2 - 3  คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน

            2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน

            3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน

            4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน

            5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
 

***แก้ไขตารางการแข่งขันนักบินน้อยและการแข่งขันแอโรบิก***

1. กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกลและร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6 และกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลและบินนาน ระดับชั้น ม.1-3 จากวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  เปลี่ยนเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

2. กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 จากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เปลี่ยนเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

 
 

*****การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน*****

  โรงเรียนสามารถทำการพิมพ์บัตรประจำัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันเพื่อนำมาในวันแข่งขันได้แล้ว โดยดำเนินการ ดังนี้

          1. Login เข้าระบบโรงเรียนด้วย username และ password ของตนเอง

          2. Click ที่ menu พิมพ์บัตรประจำตัว (ด้านซ้ายมือ)

          3. ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวได้เลยค่ะ

     ***วันแข่งขันนักเรียนผู้เข้าแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวมาด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ***

 

 
 

กำหนดการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. เครือข่ายสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 (รับ username และ password เพื่อเข้าทำการกรอกข้อมูลที่ประธานเครือข่ายของตนเอง)

2. โรงเรียนตรวจสอบการแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2556

3. คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 25 พฤศจิกายน 2556

4. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 26 - 27 พฤศจิกายน 2556

5. แข่งขันวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 83
จำนวนทีม 1,079
จำนวนนักเรียน 2,550
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,496
จำนวนกรรมการ 978
ครู+นักเรียน 4,046
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,024
ประกาศผลแล้ว 208/208 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 47
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 104
สัปดาห์ที่แล้ว 165
เดือนนี้ 776
เดือนที่แล้ว 483
ปีนี้ 1,878
ทั้งหมด 120,131