เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
27 พ.ย. 2556
28 พ.ย. 2556
29 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายละเอียดตารางการแข่งขัน สามารถดูได้ที่เมนูทางด้านซ้ายมือครับ  
  แจ้งข้อมูลสนามแข่งโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน ระบบปฎิบัติการเป็น Windows 7
Office คือ Office2010 ภาษาไทย หัวข้อการแข่งขันเว็บไซต์ทุกรายการ (CMS WEB-EDITOR) 1. เศรษฐกิจพอเพียง 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. อาเซียน
 
  ตารางการแข่งขันยังอัพเดตไม่หมดยังไงรบกวนดูวันและเวลาการแข่งขันกันผ่านทางช่องทางนี้นะครับ  
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)คลิก  
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(กลุ่มนักเรียนปกติ) คลิก  
  กิจกรรมปฐมวัย หัวข้อเรื่องการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 1.หนูน้อยอาเซียน 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.ครอบครัวแสนสุข 4.โรงเรียนน่าอยู่ 5.สวนสัตว์น่ารู้ หัวข้อเรื่องการแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ 1.ครอบครัวของฉัน 2.โรงเรียนของเรา 3.ธรรมชาติน่าอยู่ 4.เศรษฐกิจพอเพียง 5.ประเพณีลอยกระทง *หมายเหตุ การปั้นดินน้ำมันให่ใช้ดินน้ำมันเป็นก้อนเท่านั้น และสีของดินน้ำมันไม่สะท้อนแสง  
  แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 การแข่งขันรอบเตรียมเนื้อหา กำหนดเรื่องกล่าวสุนทรพจน์ว่า "ค่านิยมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กไทยในปัจจุบัน" ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 สนามโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง  
  เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รายการเด็กพิเศษเรียนร่วม ขอให้โรงเรียนทำหนังสือรับรองความพิการของเด็กพิเศษเรียนร่วม เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันในทั้งระดับเขต และระดับภาค แบบฟอร์ม คลิกที่นี่  
  กลุ่มโรงเรียนส่งผลการแข่งขันให้ทางสำนักงานเขต  (1-15 พฤศจิกายน 2556) ส่งผลเป็นไฟล์ทาง E-OFFICE กลุ่มส่งเสริม
 • คณะทำงาน ICT ลงทะเบียนโรงเรียนตัวแทนกิจกรรมประจำกลุ่ม  (1-17 พฤศจิกายน 2556) นำผลข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่มลงสู่ระบบ*** เฉพาะรายชื่อโรงเรียน  คู่มือการลงทะเบียนโรงเรียนตัวแทนกิจกรรมประจำกลุ่ม คลิก
 • คณะทำงาน ICT และคณะกรรมการกลุ่มสาระประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการตัดสิน (18 พฤศจิกายน 2556) ***นำข้อมูลจากสองส่วนมาพิจารณาคือ รายชื่อคณะกรรมการชุดเดิมและรายชื่อคณะกรรมการที่ได้ทำการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ศิลปหัตกรรม 63 
 • โรงเรียนนำเข้าข้อมูลรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน (18-23 พฤศจิกายน 2556 ) ระบบจะปิดรับกรอกข้อมูลวันที่ 23 หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับ สามารถกรอกข้อมูลได้เลยถ้าตรวจเช็คแล้วว่ามี่รายการที่โรงเรียนคุณครูเป็นตัวแทนแล้ว เช็คที่นี่คลิก
 • โรงเรียนปริ้นบัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้สอน (24-29 พฤศจิกายน 2556) ***ในกรณีที่รายชื่อผิดให้ปริ้นออกมาก่อนแล้วให้ทางโรงเรียนทำเรื่องขอแก้ไขเป็นรายกรณี และให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนทำการดาวโหลดเกียรติบัตร
 •  
   
  ***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

  เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
  "(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
  "(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

  เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
  เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

   
    ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
  ตามรายละเอียดที่
  http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
   
   
   

   
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
  วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
   

   

  ข่าวจากส่วนกลาง

  การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
  ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
  แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
  ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   

  เข้าระบบโรงเรียน

   
  ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   

  ระบบจัดการ

   
  ผู้ดูแลระบบ
  เข้าระบบโรงเรียน
  เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
  เข้าระบบบันทึกคะแนน
  เข้าระบบการพิมพ์
   

  การนำเสนอ

   
  สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
  สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
  สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
  ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
  สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
  สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
  สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
  สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
  สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
  สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
   

  สถิติการลงทะเบียน

   
  จำนวนโรงเรียน 94
  จำนวนทีม 1,523
  จำนวนนักเรียน 3,277
  จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,120
  จำนวนกรรมการ 725
  ครู+นักเรียน 5,397
  ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,122
  ประกาศผลแล้ว 210/210 (100.00%)
   

  เว็บไซต์

   
  ระดับชาติ
  ภาคใต้
  ภาคกลางและภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคเหนือ
   

  คู่มือการใช้งานระบบ

   


   

  สถิติการเข้าชม

   
  วันนี้ 50
  เมื่อวาน 28
  สัปดาห์นี้ 128
  สัปดาห์ที่แล้ว 155
  เดือนนี้ 939
  เดือนที่แล้ว 722
  ปีนี้ 2,472
  ทั้งหมด 185,467