หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์   0819819948
2 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายชนะพงษ์ สาระ   0828195213
3 โรงเรียนบ้านหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายสุบรรหาร ช่างปรีชา   0812990992
4 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายเรวัติ ปานธรรม   0813783989

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]