หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/1 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 8.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/3 และ ห้องพยาบาล 29 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 8.30
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 29 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 8.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]