หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 1 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 1 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/2 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/2 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ ประถมศึกษาปีที่ 2/2 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 28 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป โต๊ะที่ใช้แสดงผลงานและใช้ในการแข่งขันให้ทางโณงเรียนที่เข้าการแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ข้างอาคารเอนกประสงค์ ห้อง ช๊อบศิลปะ 28 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2 28 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป โต๊ะที่ใช้แสดงผลงานและใช้ในการแข่งขันให้ทางโณงเรียนที่เข้าการแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ข้างอาคารเอนกประสงค์ ห้อง ช๊อบศิลปะ 28 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคมและห้องภาษาอังกฤษ 28 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป โต๊ะที่ใช้แสดงผลงานและใช้ในการแข่งขันให้ทางโณงเรียนที่เข้าการแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคม และห้องภาษาอังกฤษ 28 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป โต๊ะที่ใช้แสดงผลงานและใช้ในการแข่งขันให้ทางโณงเรียนที่เข้าการแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 พ.ย. 2556 9.00-12.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงอาหารใหญ่ 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษาปีที 2/1 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/1 28 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 28 พ.ย. 2556 9.00-14.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2556 12.30 - 15.30 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 28 พ.ย. 2556 14.30-16.30 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 29 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป ให้ทางทีมแข่งขันจัดเตรียมการแสดงผลงานได้ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 28 พ.ย. 2556 9.00-14.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010) อุปกรณ์ประเภทหูฟังและไมค์ให้ทีมเข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 28 พ.ย. 2556 9.00-12.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 28 พ.ย. 2556 9.00-14.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 29 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 (คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 และ office 2010)
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อาคารเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 8.30-16.40
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อาคารเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 8.30-16.40
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อาคารเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 8.30-16.40
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อาคารเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 8.30-16.40
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]