หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   29 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 1 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 2 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สี่ม่วงน่าชม ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 1 ห้อง 3 กับ 4 29 พ.ย. 2556 09.00 -12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 1 ห้อง 3 กับ 4 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 1 ห้อง 3 กับ 4 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 4 โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 4 โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-12.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 4 โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี โดม หน้าอาคาร 2 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 2 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
16 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีชมพูน่าชม ชั้น 1 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
17 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีชมพูน่าชม ชั้น 1 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคารเอนกประสงค์ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคารเอนกประสงค์ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 3 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ ประถมศึกษาปีที่ 3/2 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ ประถมศึกษาปีที่ 3/2 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
24 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
28 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
29 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
32 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
33 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
34 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
35 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
36 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
37 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
38 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
39 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
40 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
41 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
42 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
43 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
44 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 13.00
45 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 13.00
46 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 13.00
47 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 29 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2556 12.30 - 15.30
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 29 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 29 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 29 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
8 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่4/1 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/4 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/1 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/3 และ ห้องพยาบาล 29 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 29 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ปะถมศึกษาปีที่ 1/3 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/3 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/4 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องประถมศึกษาปีที่1/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษา ปีที่ 1/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง E-clach 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องศิลปะ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องศิลปะ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
7 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/3 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 1/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]