หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 75 51 68% 4 5.33% 8 10.67% 12 16% 75
2 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 65 40 62.5% 12 18.75% 6 9.38% 6 9.38% 64
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 57 37 66.07% 7 12.5% 10 17.86% 2 3.57% 56
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 72 33 47.83% 20 28.99% 3 4.35% 13 18.84% 69
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 49 28 58.33% 11 22.92% 3 6.25% 6 12.5% 48
6 โรงเรียนบ้านหนองรี 37 25 67.57% 6 16.22% 4 10.81% 2 5.41% 37
7 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 51 23 46% 12 24% 10 20% 5 10% 50
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 39 23 58.97% 6 15.38% 3 7.69% 7 17.95% 39
9 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 35 22 62.86% 6 17.14% 1 2.86% 6 17.14% 35
10 โรงเรียนบ้านยางสูง 32 21 65.63% 5 15.63% 5 15.63% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 39 18 48.65% 12 32.43% 4 10.81% 3 8.11% 37
12 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 48 18 42.86% 10 23.81% 6 14.29% 8 19.05% 42
13 โรงเรียนบ้านลําอีซู 32 18 60% 6 20% 4 13.33% 2 6.67% 30
14 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 47 17 36.17% 14 29.79% 13 27.66% 3 6.38% 47
15 โรงเรียนบ้านหนองขอน 32 17 58.62% 4 13.79% 4 13.79% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนบ้านสามยอด 52 14 31.82% 14 31.82% 7 15.91% 9 20.45% 44
17 โรงเรียนบ้านหลังเขา 25 14 58.33% 2 8.33% 6 25% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 25 13 52% 6 24% 2 8% 4 16% 25
19 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 22 11 50% 7 31.82% 3 13.64% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 23 11 55% 7 35% 1 5% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 26 10 41.67% 7 29.17% 3 12.5% 4 16.67% 24
22 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 21 10 47.62% 5 23.81% 0 0% 6 28.57% 21
23 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 20 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 29 9 31.03% 10 34.48% 5 17.24% 5 17.24% 29
25 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 23 9 40.91% 4 18.18% 4 18.18% 5 22.73% 22
26 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 21 9 42.86% 4 19.05% 4 19.05% 4 19.05% 21
27 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 16 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 21 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
30 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนบ้านหนองโสน 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 36 6 16.67% 14 38.89% 8 22.22% 8 22.22% 36
34 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 20 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 15 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 16 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
37 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านพรหมณี 15 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 15 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 11 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านพุพรหม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 12 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านวังด้ง 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
49 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนประชาพัฒนา 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 10 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
56 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 11 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านรางขาม 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 12 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองหมู 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านท่าว้า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
68 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านพุบอน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านพุรวก 7 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านเขาแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านรางพยอม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 8 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
83 โรงเรียนบ้านบะลังกา 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนเสรี-สมใจ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
92 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
93 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]