หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 69 65 94.2% 2 2.9% 1 1.45% 1 1.45% 69
2 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 27 20 74.07% 1 3.7% 2 7.41% 4 14.81% 27
3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 23 18 78.26% 4 17.39% 0 0% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
5 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 16 11 68.75% 0 0% 4 25% 1 6.25% 16
7 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
8 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
9 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
11 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
12 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
13 โรงเรียนวัดบางระโหง 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
14 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
15 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
16 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
17 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
18 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
20 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
21 โรงเรียนวัดปากน้ำ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
22 โรงเรียนวัดโชติการาม 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
23 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
24 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
26 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
27 โรงเรียนวัดฝาง 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
28 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
29 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
30 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
31 โรงเรียนวัดปราสาท 7 1 14.29% 0 0% 0 0% 6 85.71% 7
32 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนประสาทวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนวันจันทร์ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
36 โรงเรียนวัดสำโรง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
37 โรงเรียนวัดซองพลู 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]