หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 17 35 15
2 023 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 6 6 0
3 033 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 9 12 3
4 021 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 12 22 7
5 003 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 14 21 11
6 013 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 3 4 2
7 034 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 12 18 9
8 022 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 12 45 10
9 012 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 3 3 1
10 014 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 9 11 3
11 038 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 20 4
12 006 โรงเรียนวัดซองพลู 2 2 0
13 018 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 16 30 16
14 011 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 5 6 1
15 019 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 9 14 4
16 020 โรงเรียนวัดบางระโหง 11 22 5
17 010 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 6 9 3
18 031 โรงเรียนวัดปราสาท 7 8 0
19 032 โรงเรียนวัดปากน้ำ 6 9 1
20 030 โรงเรียนวัดฝาง 7 7 1
21 025 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 8 10 2
22 029 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 7 8 1
23 024 โรงเรียนวัดสำโรง 5 5 0
24 004 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 10 13 3
25 005 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 5 5 0
26 027 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 7 14 2
27 009 โรงเรียนวัดโชติการาม 6 25 2
28 026 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 27 52 24
29 008 โรงเรียนวันจันทร์ 4 4 0
30 002 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 23 66 23
31 015 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 15 36 8
32 017 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 69 236 106
33 016 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 7 9 1
34 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 7 8 0
35 037 โรงเรียนประสาทวิทยา 1 1 1
36 036 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 1 1
37 035 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 3 13 4
รวม 372 810 274
1084

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]