เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
สพป.นนทบุรี เขต 2
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ประกาศ โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว(เฉพราะตัวแทนระดับเขตฯ)  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เมนู พิมพ์บัตรประจำตัว จากนั้นเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการพิมพ์

 
  ประกาศ  "ระเบียบปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS)"

1.ให้นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแขํงขันตามความถนัดในขั้นตอน การสมัคร (ไม่จำกัดโปรแกรม)
2.ให้นักเรียนเตรียม Module และ Components ที่จะใช้ในการแขํงขันมาเอง
 
 

ประกาศเรื่องการพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ ครั้งที่ 63 เปิดดูรายละเอียด

 
 

แจ้งให้ทราบ

      การประกาศผลการแข่งขันของกลุ่มสาระต่างๆ จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.56 เป็นต้นไป หรือติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บของสำนักงานเขต สพป.นนทบุรี เขต 2 หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนที่จัดการแข่งขัน

 
 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมและมัธยม ขยายโอกาส) กำหนดแข่งขันในวันที่ 12 กันยายน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย

1.เด็กหญิงบัณฑิตา      อินทร์จันทร์    รร.พิชญศึกษา

2.เด็กหญิงธารวิมล      ม่วงพลับ        รร.ชุมชนไมตรีอุทิศ

3.เด็กหญิงซานีฟะห์     มิตรสมาน      รร.แสงประทีปรัฐบำรุง

4.เด็กหญิงชาลิตา       พรศิริเสวี       รร.เทศบาลวัดละหาร

5.เด็กหญิงอโณมา      นุ่มนวลศรี      รร.มารีย์วิทยาบางบัวทอง

6.เด็กหญิงณัฐณิชา     กิมทรง         รร.บางบัวทองราษฏร์บำรุง

7.เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญปราบ       รร.เทพพิทักษ์

8.เด็กชายพีรพล        เจตสินไพศาล  รร.เทศบาลเมืองบางบัวทอง

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ด้วย

 
 

ประกาศ  "ระเบียบปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)"

1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)

2. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม

3. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องแข่งขัน

4. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด

5. ไม่อนุญาตให้ครู/นักเรียน เข้ามาบันทึกภาพภายในห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 126
จำนวนทีม 238
จำนวนนักเรียน 733
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 364
จำนวนกรรมการ 153
ครู+นักเรียน 1,097
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,250
ประกาศผลแล้ว 237/325 (72.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 165
สัปดาห์ที่แล้ว 61
เดือนนี้ 302
เดือนที่แล้ว 315
ปีนี้ 617
ทั้งหมด 111,320