หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 36 35 97.22% 1 2.78% 0 0% 0 0% 36
2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 15 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 13 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
6 โรงเรียนชลประทานวิทยา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
7 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
10 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
11 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
14 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
16 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนคลองเกลือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
35 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนจิรดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนพิชญศึกษา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนวัดเพรางาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]