สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดลาดปลาดุก 17 0 0 17 16 1 0 0 17
2 วัดไทรใหญ่ 16 0 0 16 16 0 0 0 16
3 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 12 0 0 12 10 0 1 1 11
4 ชลประทานวิทยา 11 0 0 11 11 0 0 0 11
5 เทศบาลวัดละหาร 10 0 0 10 10 0 0 0 10
6 ชลประทานสงเคราะห์ 10 0 0 10 9 1 0 0 10
7 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 9 0 0 9 8 1 0 0 9
8 บ้านหนองเพรางาย 8 0 0 8 8 0 0 0 8
9 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 7 0 0 7 7 0 0 0 7
10 วัดผาสุกมณีจักร 6 0 0 6 6 0 0 0 6
11 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
12 ชุมชนวัดไทรน้อย 5 0 0 5 5 0 0 0 5
13 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 5 0 0 5 4 1 0 0 5
14 ประเสริฐอิสลาม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
16 คลองเกลือ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 ชุมชนวัดบางไผ่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 ชุมชนไมตรีอุทิศ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 วัดคลองขุนศรี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
20 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
21 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 ประสานสามัคคีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 มารีย์วิทยาบางบัวทอง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 รุ่งเรืองวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 สุเหร่าปากคลองลำรี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 สุเหร่าเขียว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 1 0 1 0 2
33 พิชญศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 จิรดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 นันทนวรวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 วัดยอดพระพิมล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 เทพพิทักษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 เปรมประชาวัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 181 0 0 181 174 4 2 1 180