เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 

 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

สปพ.นครปฐม เขต 2  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์  ดังนี้
1. การแข่งขันทักษะวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ในวันที่19 พฤศจิกายน 2556
    - รับรายงานตัวเวลา  08.00 น - 08.30 น. ณ  ห้องแข่งขัน
    - เริ่มการแข่งขัน เวลา  09.00 น.    ทุกกิจกรรม
2. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ให้นักเรียนเตรียมมาเอง
    โดยดูจาก หลักเกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรม

     (เปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจ้ดการศึกษา)

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:18 น.
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรม
ดังต่อไปนี้   นำอุปกรณ์การแข่งขันมาในวันแข่งขันด้วย
1. Cross Word
2. A  Math
3. คำคม
4. ซูโดกุ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:36 น.
หัวข้อในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
โรงเรียนเปิดดูรายละเอียดหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ    ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:26 น.
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 (โรงเรียนเรียนร่วม)

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเรียนร่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ให้โรงเรียนนำเอกสารรับรอง
ความพิการของเด็ก มาแสดงในวันแข่งขันด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:21 น.
ด่วนที่สุด หัวข้อการแข่งขันของเด็กปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หัวข้อในการจับฉลากแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
1.เที่ยวสวนสัตว์
2.สนามเด็กเล่นแสนสนุก
3.ตลาดผลไม้
4.โรงเรียนที่หนูชอบ

หัวข้อในการจับฉลากการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด 
ปะกระดาษ
1.การละเล่นของไทย
2.สนุกวันลอยกระทง
3.อาเซียนรวมใจ
4.อาหารที่หนูชอบ

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:40 น.
การปิดระบบการลงทะเบียนการแข่งขันออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด
สพป.นครปฐม เขต 2   ปิดระบบการนำเข้าข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 10:01 น.
การนำเข้าข้อมูลนักเรียนเพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

 ด่วนที่สุด สพป.นครปฐม เขต 2  ขอความร่วมมือโรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน ที่ประสงค์ส่งเด็กเข้าแข่งขัน
    ในระดับชั้น ม.1-3  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม ที่ประสงค์ส่งเด็กเข้าแข่งขัน
    ทุกระดับ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ให้ประสานผู้ดูแลระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระดับกลุ่มโรงเรียน  
    ในการนำเข้าข้อมูล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
3. กลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม ที่ดำเนินการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว
    ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลได้ทันที  

(หมายเหตุ  เพื่อเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ทราบข้อมูลในแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน) 

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 11:04 น.
เรื่อง ประกาศสถานที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 เพิ่มเติม
สพป.นครปฐม เขต 2  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เฉพาะกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
จากเดิมโรงเรียนวัดดอนหวาย
ขอแก้ไขเป็น    โรงเรียนวัดท่าพูด
รายละเอียดเปิดดูได้ที่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจ้ดการศึกษา
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09:09 น.
บทอาขยานในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

สพป.นครปฐม เขต 2 กำหนดบทอาขยานที่จะใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. รักษาป่า (นกเอ๋ยนกน้อยน้อย...)
2. เด็กน้อย (เด็กเอ๋ย เด็กน้อย...)
3. วิชาหนาเจ้า (เกิดมาเป็นคน...)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1. ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
2. ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม (แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก...)
3. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท (ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ...)
4. พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก
     (บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว...)
5. โคลงสยามานุสสติ (ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย...)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3)
1. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา (อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ...)
2. โคลงโลกนิติ (พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา...)
3. อิศรญาณภาษิต (ชายข้าวเปลือก...)
4. บทพากย์เอราวัณ (อินทรชิตบิดเบือนกายิน...)

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 15:32 น.
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 และรายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายละเอียดเปิดดูได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 14:10 น.
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 


 
 

แผนผังโรงเรียนวัดท่าพูด


 
 

แผนผังโรงเรียนวัดไร่ขิง


 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 154
จำนวนทีม 1,753
จำนวนนักเรียน 4,204
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,386
จำนวนกรรมการ 1,257
ครู+นักเรียน 6,590
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,847
ประกาศผลแล้ว 235/325 (72.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 164
สัปดาห์ที่แล้ว 48
เดือนนี้ 319
เดือนที่แล้ว 307
ปีนี้ 626
ทั้งหมด 194,604