หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 64 57 89.06% 6 9.38% 1 1.56% 0 0% 64
2 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 75 31 45.59% 16 23.53% 11 16.18% 10 14.71% 68
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 57 31 56.36% 11 20% 8 14.55% 5 9.09% 55
4 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 72 29 43.28% 13 19.4% 13 19.4% 12 17.91% 67
5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 65 24 40% 14 23.33% 7 11.67% 15 25% 60
6 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 50 24 51.06% 10 21.28% 7 14.89% 6 12.77% 47
7 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 44 24 55.81% 9 20.93% 6 13.95% 4 9.3% 43
8 โรงเรียนวัดดอนยอ 56 23 42.59% 18 33.33% 5 9.26% 8 14.81% 54
9 โรงเรียนวัดสันตยาราม 76 23 33.33% 12 17.39% 18 26.09% 16 23.19% 69
10 โรงเรียนวัดบ้านพริก 55 20 37.74% 14 26.42% 9 16.98% 10 18.87% 53
11 โรงเรียนวัดหนองรี 72 19 28.79% 18 27.27% 12 18.18% 17 25.76% 66
12 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 58 17 30.91% 14 25.45% 11 20% 13 23.64% 55
13 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 51 15 31.25% 14 29.17% 5 10.42% 14 29.17% 48
14 โรงเรียนบ้านคลอง14 35 14 41.18% 7 20.59% 9 26.47% 4 11.76% 34
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 37 13 38.24% 9 26.47% 8 23.53% 4 11.76% 34
16 โรงเรียนวัดทองจรรยา 31 13 43.33% 9 30% 3 10% 5 16.67% 30
17 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 32 13 41.94% 7 22.58% 6 19.35% 5 16.13% 31
18 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 38 12 34.29% 12 34.29% 4 11.43% 7 20% 35
19 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 28 11 39.29% 5 17.86% 3 10.71% 9 32.14% 28
20 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 34 11 44% 4 16% 8 32% 2 8% 25
21 โรงเรียนวัดท่าด่าน 44 10 38.46% 7 26.92% 3 11.54% 6 23.08% 26
22 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
23 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 25 10 47.62% 4 19.05% 2 9.52% 5 23.81% 21
24 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 31 9 31.03% 7 24.14% 8 27.59% 5 17.24% 29
25 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26 9 39.13% 5 21.74% 5 21.74% 4 17.39% 23
26 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 16 9 60% 1 6.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 47 8 17.78% 16 35.56% 8 17.78% 13 28.89% 45
28 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 35 8 22.86% 9 25.71% 8 22.86% 10 28.57% 35
29 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 34 8 32% 9 36% 2 8% 6 24% 25
30 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 27 8 32% 7 28% 5 20% 5 20% 25
31 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 25 8 36.36% 3 13.64% 5 22.73% 6 27.27% 22
32 โรงเรียนวัดพราหมณี 30 7 28% 5 20% 7 28% 6 24% 25
33 โรงเรียนวัดเข็มทอง 35 7 25.93% 4 14.81% 5 18.52% 11 40.74% 27
34 โรงเรียนวัดคีรีวัน 33 6 22.22% 5 18.52% 8 29.63% 8 29.63% 27
35 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 29 5 18.52% 7 25.93% 9 33.33% 6 22.22% 27
36 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 24 5 25% 6 30% 4 20% 5 25% 20
37 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 29 5 18.52% 5 18.52% 9 33.33% 8 29.63% 27
38 โรงเรียนวัดเกาะกา 27 5 22.73% 4 18.18% 6 27.27% 7 31.82% 22
39 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 17 5 33.33% 3 20% 0 0% 7 46.67% 15
41 โรงเรียนบ้านดงแขวน 14 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 20 4 21.05% 7 36.84% 1 5.26% 7 36.84% 19
43 โรงเรียนวัดโพธิ์ 26 4 18.18% 6 27.27% 8 36.36% 4 18.18% 22
44 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 19 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 18
45 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 24 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 18
46 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 20 4 20% 5 25% 4 20% 7 35% 20
47 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 30 4 16% 4 16% 11 44% 6 24% 25
48 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 4 19.05% 4 19.05% 7 33.33% 6 28.57% 21
49 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 20 4 22.22% 4 22.22% 6 33.33% 4 22.22% 18
50 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 18 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 17 4 28.57% 3 21.43% 6 42.86% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 20 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 7 36.84% 19
53 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 13 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านคลอง1 15 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 19 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 14
56 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 27 3 11.11% 6 22.22% 11 40.74% 7 25.93% 27
58 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 23 3 14.29% 6 28.57% 8 38.1% 4 19.05% 21
59 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 16 3 18.75% 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 16
60 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 27 3 13.64% 4 18.18% 7 31.82% 8 36.36% 22
61 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 21 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 7 38.89% 18
62 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 14 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านคลอง33 19 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 14
64 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 26 3 13.04% 3 13.04% 9 39.13% 8 34.78% 23
65 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 20 3 16.67% 3 16.67% 7 38.89% 5 27.78% 18
66 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 15 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
67 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 13 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
68 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 18 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 8 50% 16
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
70 โรงเรียนวัดท่าทราย 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านคลอง31 22 3 16.67% 1 5.56% 6 33.33% 8 44.44% 18
72 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 9 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 9
73 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 14 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 12
74 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนอนุบาลคุณากร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 14 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 0 0% 9
77 โรงเรียนวัดวังไทร 30 2 8.7% 9 39.13% 4 17.39% 8 34.78% 23
78 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 22 2 10.53% 6 31.58% 7 36.84% 4 21.05% 19
79 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 19 2 11.11% 5 27.78% 6 33.33% 5 27.78% 18
80 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 19 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 9 52.94% 17
81 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 10 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 13 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 5 41.67% 12
85 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
86 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 34 1 3.03% 15 45.45% 6 18.18% 11 33.33% 33
87 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 30 1 3.57% 7 25% 11 39.29% 9 32.14% 28
88 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 29 1 3.7% 7 25.93% 8 29.63% 11 40.74% 27
89 โรงเรียนถาวรนิมิต 12 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนวัดสบกเขียว 19 1 6.25% 6 37.5% 2 12.5% 7 43.75% 16
91 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 23 1 5.26% 5 26.32% 7 36.84% 6 31.58% 19
92 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 29 1 5.56% 5 27.78% 3 16.67% 9 50% 18
93 โรงเรียนวันครู2504 17 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
94 โรงเรียนวัดนาหินลาด 10 1 10% 4 40% 5 50% 0 0% 10
95 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 10 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
96 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 13 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 6 50% 12
97 โรงเรียนบ้านคลอง30 12 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 7 63.64% 11
98 โรงเรียนบ้านชวดบัว 9 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
99 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 9 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 8
100 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
101 โรงเรียนวังดอกไม้ 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
102 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนเหลียนหัว 18 0 0% 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 18
104 โรงเรียนสาริกา 17 0 0% 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 13
105 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 15 0 0% 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 13
106 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
107 โรงเรียนวัดบางปรัง 21 0 0% 3 15% 9 45% 8 40% 20
108 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 10 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
109 โรงเรียนวัดท่าชัย 16 0 0% 2 16.67% 3 25% 7 58.33% 12
110 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 14 0 0% 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 11
111 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 10 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
112 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 8 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
113 โรงเรียนวัดบางหอย 11 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
114 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 9 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8
115 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 8 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
116 โรงเรียนบ้านคลอง23 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
117 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 7 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
118 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดเนินสะอาด 8 0 0% 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 9 0 0% 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 7
123 โรงเรียนวัดหนองคันจาม 11 0 0% 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 7
124 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 10 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
125 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านชะวากยาว 6 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
127 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 14 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนบ้านคลอง24 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]