สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 27 15 5 47 57 6 1 0 64
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 11 7 3 21 31 11 8 5 50
3 วัดดอนยอ 10 11 5 26 23 18 5 8 46
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 10 7 7 24 29 13 13 12 55
5 วัดหนองรี 9 6 4 19 19 18 12 17 49
6 บ้านดงวิทยาคาร 9 5 6 20 24 14 7 15 45
7 วัดบ้านพริก 8 6 4 18 20 14 9 10 43
8 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 8 2 7 17 24 10 7 6 41
9 บ้านคลอง14 8 2 3 13 14 7 9 4 30
10 วัดท่าด่าน 6 2 2 10 10 7 3 6 20
11 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 5 12 6 23 31 16 11 10 58
12 วัดสันตยาราม 5 7 11 23 23 12 18 16 53
13 วัดประสิทธิเวช 5 1 4 10 15 14 5 14 34
14 มาลาสวรรค์พิทยา 4 11 6 21 24 9 6 4 39
15 วัดโพธิ์แทน 4 5 2 11 12 12 4 7 28
16 วัดสุนทรพิชิตาราม 4 4 3 11 11 4 8 2 23
17 วัดพราหมณี 4 3 0 7 7 5 7 6 19
18 บ้านโคกสว่าง 4 1 3 8 9 5 5 4 19
19 ชลนายกสงเคราะห์ 3 3 2 8 13 7 6 5 26
20 วัดศรีจุฬา 3 3 1 7 4 5 6 3 15
21 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 3 2 1 6 11 5 3 9 19
22 บ้านปากคลอง31 3 0 1 4 9 1 4 1 14
23 วัดธรรมปัญญา 3 0 0 3 3 6 8 4 17
24 บ้านเขาส่องกล้อง 2 6 1 9 17 14 11 13 42
25 วัดพรหมเพชร 2 4 3 9 8 7 5 5 20
26 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 2 2 4 8 10 6 2 0 18
27 บ้านเขาหัวนา 2 2 1 5 10 4 2 5 16
28 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 2 2 1 5 8 3 5 6 16
29 วัดวังไทร 2 2 1 5 2 9 4 8 15
30 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 2 1 3 6 13 9 8 4 30
31 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 2 1 2 5 4 5 4 7 13
32 วันครู2504 2 1 0 3 1 4 5 5 10
33 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 2 0 3 5 5 6 4 5 15
34 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 2 0 1 3 4 5 5 4 14
35 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 2 0 1 3 4 3 6 1 13
36 วัดโบสถ์เจริญธรรม 2 0 0 2 4 3 5 1 12
37 วัดหนองทองทราย 1 4 4 9 8 16 8 13 32
38 วัดทองจรรยา 1 2 2 5 13 9 3 5 25
39 บ้านหนองกันเกรา 1 2 1 4 3 4 4 7 11
40 วัดเข็มทอง 1 2 0 3 7 4 5 11 16
41 วัดท่าทราย 1 2 0 3 3 2 1 0 6
42 วัดเกาะพิกุล 1 1 3 5 9 7 8 5 24
43 วัดทวีพูลรังสรรค์ 1 1 1 3 4 7 1 7 12
44 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1 1 1 3 3 4 7 8 14
45 บ้านคลองหกวา 1 1 0 2 4 4 6 4 14
46 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1 1 0 2 3 3 9 8 15
47 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1 0 3 4 1 15 6 11 22
48 วัดสุตธรรมาราม 1 0 2 3 5 5 9 8 19
49 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 1 0 2 3 3 1 1 0 5
50 วัดเกาะกา 1 0 1 2 5 4 6 7 15
51 บ้านปลายคลอง22 1 0 1 2 5 4 1 0 10
52 บ้านดงแขวน 1 0 1 2 4 7 2 1 13
53 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 0 1 2 4 4 7 6 15
54 บ้านคลอง1 1 0 1 2 4 3 1 3 8
55 วัดปากคลองพระอาจารย์ 1 0 1 2 3 7 1 1 11
56 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 0 1 2 3 3 3 3 9
57 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 1 2 2 2 3 6
58 วัดสบกเขียว 1 0 0 1 1 6 2 7 9
59 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 0 3 1 4 8 9 2 6 19
60 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 0 3 1 4 5 7 9 6 21
61 วัดคีรีวัน 0 2 5 7 6 5 8 8 19
62 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 0 2 1 3 4 4 2 1 10
63 วัดโพธิ์ 0 2 0 2 4 6 8 4 18
64 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 2 0 2 2 5 6 5 13
65 หัวเขาแก้ว 0 2 0 2 1 7 8 11 16
66 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 0 1 3 4 8 9 8 10 25
67 บ้านช่องตะเคียน 0 1 1 2 4 3 5 7 12
68 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 1 1 2 3 3 7 5 13
69 บ้านบุ่งเข้ 0 1 1 2 2 4 2 9 8
70 สาริกา 0 1 1 2 0 5 5 3 10
71 บ้านกำแพงเศียร 0 1 0 1 5 3 0 7 8
72 บ้านคลอง33 0 1 0 1 3 4 1 6 8
73 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 0 1 0 1 3 2 3 8 8
74 วัดวังยายฉิม 0 1 0 1 3 1 2 6 6
75 ชุมชนวัดป่าขะ 0 1 0 1 2 6 7 4 15
76 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 1 0 1 0 2 3 3 5
77 วัดพิกุลแก้ว 0 0 2 2 3 6 11 7 20
78 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 1 1 3 4 2 0 9
79 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
80 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 0 0 1 1 3 1 5 0 9
81 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
82 วัดนาหินลาด 0 0 1 1 1 4 5 0 10
83 บ้านชวดบัว 0 0 1 1 1 1 4 2 6
84 เหลียนหัว 0 0 1 1 0 8 5 5 13
85 วัดอรุณรังษี 0 0 1 1 0 4 3 2 7
86 วัดกุดตะเคียน 0 0 1 1 0 1 3 4 4
87 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 0 0 0 0 4 4 11 6 19
88 วัดวังปลาจีด 0 0 0 0 4 2 3 5 9
89 วัดกุฎีเตี้ย 0 0 0 0 3 6 3 4 12
90 บ้านเตยใหญ่ 0 0 0 0 3 2 5 2 10
91 บ้านคลอง31 0 0 0 0 3 1 6 8 10
92 อนุบาลคุณากร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
93 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 3 0 6 0 9
94 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0 0 2 3 1 3 6
95 วัดเกาะกระชาย 0 0 0 0 2 1 3 2 6
96 บ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 0 0 2 0 5 5 7
97 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 1 7 11 9 19
98 ถาวรนิมิต 0 0 0 0 1 6 3 1 10
99 วัดลำบัวลอย 0 0 0 0 1 5 7 6 13
100 บ้านปากคลอง17 0 0 0 0 1 5 3 9 9
101 บ้านเขาเพิ่ม 0 0 0 0 1 3 1 3 5
102 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 0 0 1 2 3 6 6
103 บ้านคลอง30 0 0 0 0 1 2 1 7 4
104 วัดศรีสุวรรณ 0 0 0 0 1 1 1 5 3
105 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
106 วังดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 3 1 4
107 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
108 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 0 0 0 4 6 3 10
109 วัดบางปรัง 0 0 0 0 0 3 9 8 12
110 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
111 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0 2 3 7 5
112 บ้านดอนเจริญ 0 0 0 0 0 2 3 6 5
113 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 2 4 4
114 วัดบางหอย 0 0 0 0 0 1 3 5 4
115 วัดหนองเคี่ยม 0 0 0 0 0 1 3 3 4
116 บ้านคลอง23 0 0 0 0 0 1 2 1 3
117 วัดอารีราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 1 5 2
118 วัดเนินหินแร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 วัดท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดเนินสะอาด 0 0 0 0 0 0 5 1 5
122 วัดสุวรรณศิริ 0 0 0 0 0 0 4 3 4
123 วัดหนองคันจาม 0 0 0 0 0 0 3 4 3
124 วัดจันทร์เรือง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
125 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
126 บ้านชะวากยาว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
127 คริสตสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านคลอง24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 204 180 159 543 729 608 584 627 1,921