สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 27 15 5 47 57 6 1 0 64
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 11 7 3 21 31 11 8 5 50
3 วัดดอนยอ 9 8 5 22 19 16 5 8 40
4 บ้านดงวิทยาคาร 9 5 6 20 24 14 7 15 45
5 วัดบ้านพริก 8 6 4 18 20 14 9 10 43
6 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 8 2 7 17 24 10 7 6 41
7 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 6 7 7 20 24 12 13 12 49
8 วัดหนองรี 6 6 3 15 16 16 10 17 42
9 บ้านคลอง14 6 2 2 10 11 7 8 4 26
10 วัดท่าด่าน 6 2 2 10 10 7 3 6 20
11 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 5 8 6 19 28 13 10 10 51
12 วัดประสิทธิเวช 5 1 4 10 15 14 5 14 34
13 มาลาสวรรค์พิทยา 4 11 6 21 24 9 6 4 39
14 วัดโพธิ์แทน 4 5 2 11 12 12 4 6 28
15 วัดสันตยาราม 4 4 10 18 19 11 16 16 46
16 วัดสุนทรพิชิตาราม 4 4 3 11 11 4 8 2 23
17 บ้านโคกสว่าง 4 1 3 8 9 5 5 4 19
18 วัดศรีจุฬา 3 3 1 7 4 5 6 3 15
19 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 3 2 1 6 11 5 3 9 19
20 ชลนายกสงเคราะห์ 3 1 2 6 11 7 5 5 23
21 บ้านเขาส่องกล้อง 2 6 1 9 17 14 11 13 42
22 วัดพราหมณี 2 3 0 5 5 5 6 6 16
23 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 2 2 4 8 10 6 2 0 18
24 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 2 2 1 5 8 3 5 6 16
25 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 2 0 3 5 5 6 4 5 15
26 บ้านปากคลอง31 2 0 1 3 8 1 4 1 13
27 วัดธรรมปัญญา 2 0 0 2 3 4 8 4 15
28 วัดพรหมเพชร 1 3 2 6 5 7 5 5 17
29 วัดทองจรรยา 1 2 2 5 13 9 3 5 25
30 บ้านหนองกันเกรา 1 2 1 4 3 4 4 7 11
31 วัดเข็มทอง 1 2 0 3 7 4 5 11 16
32 วัดท่าทราย 1 2 0 3 3 2 1 0 6
33 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1 1 2 4 3 5 4 7 12
34 บ้านคลองหกวา 1 1 0 2 4 4 6 4 14
35 วัดทวีพูลรังสรรค์ 1 1 0 2 3 6 1 7 10
36 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1 1 0 2 3 3 9 8 15
37 วัดวังไทร 1 1 0 2 1 7 4 8 12
38 วันครู2504 1 1 0 2 1 4 4 4 9
39 วัดเกาะพิกุล 1 0 2 3 8 7 7 5 22
40 วัดสุตธรรมาราม 1 0 2 3 5 5 8 8 18
41 วัดเกาะกา 1 0 1 2 5 4 6 7 15
42 วัดปากคลองพระอาจารย์ 1 0 1 2 3 7 1 1 11
43 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 1 2 3 5 5 4 13
44 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 0 1 2 3 3 3 2 9
45 บ้านปลายคลอง22 1 0 0 1 4 3 1 0 8
46 บ้านคลอง1 1 0 0 1 3 3 1 3 7
47 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 2 6 1 11
48 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 1 2 1 2 3 5
49 วัดสบกเขียว 1 0 0 1 1 6 2 7 9
50 วัดหนองทองทราย 0 4 4 8 7 15 7 13 29
51 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 0 3 1 4 8 9 2 6 19
52 วัดคีรีวัน 0 2 5 7 6 5 8 8 19
53 บ้านเขาหัวนา 0 2 1 3 8 3 2 5 13
54 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 0 2 1 3 4 4 2 1 10
55 วัดโพธิ์ 0 2 0 2 4 6 8 4 18
56 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 2 0 2 2 5 5 5 12
57 หัวเขาแก้ว 0 2 0 2 1 7 8 11 16
58 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 0 1 3 4 10 9 8 4 27
59 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 0 1 3 4 8 9 8 10 25
60 บ้านช่องตะเคียน 0 1 1 2 4 3 5 7 12
61 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 0 1 1 2 3 6 9 6 18
62 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 1 1 2 3 3 7 5 13
63 บ้านบุ่งเข้ 0 1 1 2 2 4 2 9 8
64 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 1 2 2 3 6 8 11
65 สาริกา 0 1 1 2 0 5 5 3 10
66 บ้านกำแพงเศียร 0 1 0 1 5 3 0 7 8
67 บ้านคลอง33 0 1 0 1 3 4 1 6 8
68 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 0 1 0 1 3 2 3 8 8
69 วัดวังยายฉิม 0 1 0 1 3 1 2 6 6
70 ชุมชนวัดป่าขะ 0 1 0 1 2 6 7 4 15
71 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 1 0 1 0 2 3 3 5
72 วัดพิกุลแก้ว 0 0 2 2 3 6 11 7 20
73 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 0 0 2 2 1 10 6 11 17
74 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 1 1 3 3 7 6 13
75 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
76 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 0 0 1 1 3 1 5 0 9
77 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
78 วัดนาหินลาด 0 0 1 1 1 4 5 0 10
79 บ้านชวดบัว 0 0 1 1 1 1 4 2 6
80 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
81 เหลียนหัว 0 0 1 1 0 8 5 5 13
82 วัดอรุณรังษี 0 0 1 1 0 4 3 2 7
83 วัดกุดตะเคียน 0 0 1 1 0 1 3 4 4
84 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 0 0 0 0 4 4 11 6 19
85 วัดวังปลาจีด 0 0 0 0 4 2 3 5 9
86 วัดกุฎีเตี้ย 0 0 0 0 3 6 3 4 12
87 บ้านดงแขวน 0 0 0 0 3 5 2 1 10
88 บ้านเตยใหญ่ 0 0 0 0 3 2 5 2 10
89 บ้านคลอง31 0 0 0 0 3 1 6 8 10
90 อนุบาลคุณากร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
91 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 0 0 0 2 3 4 1 9
92 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 0 0 2 3 1 3 6
93 วัดเกาะกระชาย 0 0 0 0 2 1 3 2 6
94 บ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 0 0 2 0 5 5 7
95 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 2 0 5 0 7
96 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 1 7 11 9 19
97 ถาวรนิมิต 0 0 0 0 1 6 3 1 10
98 วัดลำบัวลอย 0 0 0 0 1 5 7 6 13
99 บ้านปากคลอง17 0 0 0 0 1 5 3 9 9
100 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
101 บ้านเขาเพิ่ม 0 0 0 0 1 3 1 3 5
102 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 0 0 1 2 3 6 6
103 บ้านคลอง30 0 0 0 0 1 2 1 7 4
104 วัดศรีสุวรรณ 0 0 0 0 1 1 1 5 3
105 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
106 วังดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 3 1 4
107 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
108 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 0 0 0 4 6 3 10
109 วัดบางปรัง 0 0 0 0 0 3 9 8 12
110 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
111 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0 2 3 7 5
112 บ้านดอนเจริญ 0 0 0 0 0 2 3 6 5
113 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 2 4 4
114 วัดบางหอย 0 0 0 0 0 1 3 5 4
115 วัดหนองเคี่ยม 0 0 0 0 0 1 3 3 4
116 บ้านคลอง23 0 0 0 0 0 1 2 1 3
117 วัดอารีราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 1 5 2
118 วัดเนินหินแร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 วัดท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดเนินสะอาด 0 0 0 0 0 0 5 1 5
122 วัดสุวรรณศิริ 0 0 0 0 0 0 4 3 4
123 วัดหนองคันจาม 0 0 0 0 0 0 3 4 3
124 วัดจันทร์เรือง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
125 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
126 บ้านชะวากยาว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
127 คริสตสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านคลอง24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 163 145 479 673 579 568 624 1,820