เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดเพชรบุรี    https://sites.google.com/site/sillapa63pbi/ หรือค้นหาด้วย google พิมพ์ sillapa63pbi  และ  http://www.pbisill63.com/
 
  แจ้งเพื่อทราบ !!!!!
เนื่องจากในขณะนี้การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2556 ได้ประกาศผลครบทุกกิจกรรมแล้ว  หากโรงเรียนใดตรวจสอบชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ผิดพลาด สามารถส่งเอกสารการแก้ไข  ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียนมาถึงเขตพื้นที่โดยเร็ว และให้รีบดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรให้เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากจะต้องดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์จากระดับเขตพื้นที่ฯ เป็นระดับภาคฯ ในเร็วๆนี้
 
  ด่วน!!!!!!!การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน บัตรประจำตัวกรรมการ ขนาด 4 : 1  /  1 หน้ากระดาษ A4 จะได้บัตรขนาดเล็ก 4 ใบ  เนื่องจากซองใส่ที่มีขาดใหญ่หาซื้อยาก จึงได้ออกขนาดเล็กกะทัดรัดขนาดประมาณ 6.5 x 9.5 เซนติเมตร  
  แจ้งให้ทราบ !!!!!!!!!
เนื่องจากมีหลายโรงเรียนมีความประสงค์แก้ไขนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในระบบโรงเรียน พร้อมแนบเอกสารนั้น  เนื่องจากในขณะนี้ทางคณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้จัดพิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้กับโรงเรียนที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน หลังวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ให้นำหนังสือรับรองการแก้ไขข้อมูล ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา ไปประกอบการรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันด้วย
 
  การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน บัตรประจำตัวกรรมการ  จากโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2556

ดูแผนที่สถานที่แข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น  
  การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2556 ในวันอาทิตย์ที่  8  กันยายน  2556 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนอนุบาล เพชรบุรี และโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  24 - 26 ธันวาคม  2556 ( รายละเอียดดูในตารางการแข่งขัน) เกณฑ์การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงหลายรายการ  Download ได้ที่นี่  
 
 

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ จาก สพฐ.
   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด   โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่
2. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  คลิกได้ที่นี่

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศปิดโปรแกรมลงทะเบียน 20 สิงหาคม 2556
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เปิดใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายดำเนินการเพิ่มโรงเรียน และลงทะเบียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทน โรงเรียนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนที่เป็นตัวแทนให้รีบดำเนินการด่วน!!! โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่  20  สิงหาคม  2556 นี้
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 20:22 น.
คู่มือการรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำหรับโรงเรียน
คู่มือการรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบในส่วนของโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการบริหารจัดการ การลงทะเบียน การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน การพิมพ์เกียรติบัตร โดยโรงเรียนเป็นผู้บริหารการจัดการของโรงเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  ได้ตามลิงค์  DOWLOAD
วันจันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 23:00 น.
เปิดโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เปิดใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กลุ่มเครือข่ายดำเนินการเพิ่มโรงเรียน และลงทะเบียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทน  ในส่วนโรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน และลงทะเบียนแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2556                                 เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน     เข้าระบบโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 01 สิงหาคม 2556 เวลา 21:16 น.
อบรมผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี
เจ้าภาพภาคกลาง และภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี จัดอบรมผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ของภาค สพป. 48 เขต สพม. 12 เขต ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  โดย มอบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ให้กับทุกเขตพื้นที่ (คลิกเพื่อดู) จำนวน 96 เขต โดยสามารถใช้โปรแกรมฯ ที่อบรม จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.56 เป็นต้นไปที่ และสพป. ปทุมธานี เขต 2 ได้ใช้โปรแกรมจัดการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:03 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  " สิกขสิบ  พริบพรี  ศิลปหัตกรรม ล้ำเลิศปัญญา" "วิชาการเกรียงไกร  ยิ่งใหญ่นิทรรศการ  ครูอาจารย์เยี่ยมยอด  สอดรับวัฒนธรรม  เลิศล้ำแหล่งเรียนรู้"  ระหว่างวันที่  24 - 26 ธันวาคม  2556 ณ จังหวัดเพชรบุรี    http://central63.sillapa.net/
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:49 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 122
จำนวนทีม 1,699
จำนวนนักเรียน 3,426
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,217
จำนวนกรรมการ 811
ครู+นักเรียน 5,643
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,454
ประกาศผลแล้ว 194/199 (97.49%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 22
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 79
สัปดาห์ที่แล้ว 161
เดือนนี้ 467
เดือนที่แล้ว 789
ปีนี้ 1,936
ทั้งหมด 502,006