เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
26 ก.ย. 2556
27 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้โรงเรียนที่สั่งเสื้องานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้ให้มารับเสื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันและเวลาราชการ  
  ผู้ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ขณะนี้ทางเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้เปิดให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวการเข้าแข่งขันได้แล้ว

 
 

ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ >>> คลิ๊กดาวน์โหลด

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ทุกรายการ ให้โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ - ให้นำคอมพิวเตอร์ Note book พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 15:16 น.
แจ้งโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ 1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยโปรแกรม GPS ให้นำคอมพิวเตอร์ Note book พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย 2. เกม A-MATH ให้นำอุปกรณ์ เกม A-MATH มาด้วย 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงการจำนวน 5 ฉบับ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2556 ส่งที่ ศน.รัตนา เกียรติเกษม
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 10:06 น.
แจ้งกิจกรรมที่มีตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 11:40 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 127
จำนวนทีม 2,021
จำนวนนักเรียน 4,307
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,684
จำนวนกรรมการ 821
ครู+นักเรียน 6,991
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,812
ประกาศผลแล้ว 205/307 (66.78%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 15
สัปดาห์ที่แล้ว 19
เดือนนี้ 148
เดือนที่แล้ว 378
ปีนี้ 961
ทั้งหมด 196,786