หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 46 17 40.48% 9 21.43% 5 11.9% 11 26.19% 42
2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 56 15 30% 12 24% 7 14% 16 32% 50
3 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 37 13 40.63% 7 21.88% 5 15.63% 7 21.88% 32
4 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 54 12 27.27% 9 20.45% 10 22.73% 13 29.55% 44
5 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 19 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
6 โรงเรียนวไลย 20 11 55% 1 5% 4 20% 4 20% 20
7 โรงเรียนวังไกลกังวล 34 10 30.3% 9 27.27% 3 9.09% 11 33.33% 33
8 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 27 10 43.48% 5 21.74% 3 13.04% 5 21.74% 23
9 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 32 10 41.67% 3 12.5% 7 29.17% 4 16.67% 24
10 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 18 10 58.82% 1 5.88% 5 29.41% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 27 9 33.33% 6 22.22% 5 18.52% 7 25.93% 27
12 โรงเรียนบ้านเขาแดง 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 50 8 18.18% 5 11.36% 11 25% 20 45.45% 44
14 โรงเรียนเกี้ยวกวง 34 8 24.24% 5 15.15% 6 18.18% 14 42.42% 33
15 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 23 8 40% 4 20% 4 20% 4 20% 20
16 โรงเรียนบ้านหนองไทร 31 8 34.78% 3 13.04% 5 21.74% 7 30.43% 23
17 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 25 8 32% 3 12% 4 16% 10 40% 25
18 โรงเรียนบ้านหนองขาม 26 8 36.36% 1 4.55% 3 13.64% 10 45.45% 22
19 โรงเรียนบ้านหนองคาง 32 7 28% 8 32% 4 16% 6 24% 25
20 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 22 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 4 18.18% 22
21 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 36 7 21.21% 6 18.18% 6 18.18% 14 42.42% 33
22 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 29 7 25% 6 21.43% 5 17.86% 10 35.71% 28
23 โรงเรียนบ้านพุน้อย 24 7 29.17% 6 25% 3 12.5% 8 33.33% 24
24 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 38 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 7 31.82% 22
25 โรงเรียนวัดนาห้วย 26 7 26.92% 4 15.38% 9 34.62% 6 23.08% 26
26 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 20 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 27 7 33.33% 2 9.52% 9 42.86% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 29 6 23.08% 7 26.92% 3 11.54% 10 38.46% 26
29 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 33 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
30 โรงเรียนบ้านหนองเกด 22 6 28.57% 6 28.57% 2 9.52% 7 33.33% 21
31 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 26 6 25% 4 16.67% 5 20.83% 9 37.5% 24
32 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 18 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 18 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 6 35.29% 17
34 โรงเรียนวิเศษศึกษา 16 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
35 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 39 5 13.89% 10 27.78% 8 22.22% 13 36.11% 36
36 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 38 5 14.29% 7 20% 6 17.14% 17 48.57% 35
37 โรงเรียนบ้านหนองจิก 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
39 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 11 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 29 4 14.81% 9 33.33% 8 29.63% 6 22.22% 27
41 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 25 4 16.67% 6 25% 7 29.17% 7 29.17% 24
42 โรงเรียนอานันท์ 39 4 10.53% 5 13.16% 11 28.95% 18 47.37% 38
43 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 44 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 14
44 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนบ้านทับใต้ 17 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 36 4 11.76% 1 2.94% 8 23.53% 21 61.76% 34
47 โรงเรียนบ้านไร่บน 33 3 11.11% 8 29.63% 4 14.81% 12 44.44% 27
48 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 31 3 10.71% 4 14.29% 8 28.57% 13 46.43% 28
49 โรงเรียนบ้านหนองหมู 25 3 12% 4 16% 6 24% 12 48% 25
50 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 24 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
51 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 22 3 15% 3 15% 3 15% 11 55% 20
52 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 24 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 11 61.11% 18
53 โรงเรียนบ้านยางชุม 23 3 15% 2 10% 6 30% 9 45% 20
54 โรงเรียนดรุณศึกษา 13 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
55 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 19 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 8 50% 16
56 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 12 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนวันทามารีอา 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
59 โรงเรียนวัดกุยบุรี 13 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
60 โรงเรียนบ้านวังวน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านวังก์พง 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
62 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านหาดขาม 35 2 6.06% 10 30.3% 10 30.3% 11 33.33% 33
64 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 15 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25 2 9.52% 4 19.05% 7 33.33% 8 38.1% 21
66 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 27 2 8.7% 4 17.39% 5 21.74% 12 52.17% 23
67 โรงเรียนรักษ์วิทยา 14 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
68 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 18 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 8 50% 16
69 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
70 โรงเรียนบ้านสำโหรง 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 16 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 8 61.54% 13
72 โรงเรียนสายวิทยา 10 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
73 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 11 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 7 63.64% 11
74 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนบ้านวังยาว 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
76 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 10 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 7 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 17 1 6.67% 7 46.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
81 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 19 1 5.88% 5 29.41% 2 11.76% 9 52.94% 17
82 โรงเรียนบ้านรวมไทย 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองกา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
86 โรงเรียนบ้านบน 8 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
87 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 13 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 7 63.64% 11
89 โรงเรียนวิเศษวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านใหม่ 21 0 0% 7 36.84% 6 31.58% 6 31.58% 19
92 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 31 0 0% 7 24.14% 5 17.24% 17 58.62% 29
93 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
94 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 8 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8
97 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนละเมาะ 9 0 0% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 7
101 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 9 0 0% 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 8
104 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแก 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 14 0 0% 0 0% 1 12.5% 7 87.5% 8
108 โรงเรียนบ้านวังข่อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองซอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]