หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 064 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 3 6 1
2 015 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 0 0
3 085 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 20 66 29
4 081 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0
5 010 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 29 53 42
6 020 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6 15 7
7 019 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 39 72 48
8 069 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 37 148 35
9 087 โรงเรียนบ้านทับใต้ 17 53 30
10 088 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 13 26 14
11 056 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 0 0 0
12 029 โรงเรียนบ้านบน 8 16 7
13 041 โรงเรียนบ้านบางปู 0 0 0
14 059 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 18 26 21
15 060 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 27 77 45
16 031 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 6 0
17 009 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 22 41 30
18 038 โรงเรียนบ้านพุน้อย 24 67 37
19 040 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4 12 8
20 014 โรงเรียนบ้านยางชุม 23 35 25
21 012 โรงเรียนบ้านรวมไทย 8 17 9
22 035 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 27 55 40
23 062 โรงเรียนบ้านวังก์พง 6 22 6
24 089 โรงเรียนบ้านวังข่อย 1 3 0
25 063 โรงเรียนบ้านวังยาว 7 12 12
26 066 โรงเรียนบ้านวังวน 5 14 9
27 075 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 22 36 32
28 047 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 25 34 28
29 006 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 12 49 18
30 044 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 38 70 52
31 007 โรงเรียนบ้านสำโหรง 9 22 14
32 054 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 1 3 0
33 027 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0
34 080 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 19 33 29
35 057 โรงเรียนบ้านหนองกา 5 7 5
36 050 โรงเรียนบ้านหนองขาม 26 41 31
37 043 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 11 19 13
38 074 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 0 0 0
39 032 โรงเรียนบ้านหนองคาง 32 88 36
40 051 โรงเรียนบ้านหนองจิก 9 21 14
41 073 โรงเรียนบ้านหนองซอ 1 3 0
42 071 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 56 113 89
43 068 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 19 54 31
44 030 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 2 2 2
45 046 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 16 24 20
46 022 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
47 091 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 38 57 48
48 078 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 26 51 41
49 067 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 54 163 90
50 033 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 17 39 28
51 026 โรงเรียนบ้านหนองหมู 25 36 34
52 061 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 22 10
53 011 โรงเรียนบ้านหนองเกด 22 38 28
54 021 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 29 79 46
55 049 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 14 19 14
56 076 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 7 15 8
57 055 โรงเรียนบ้านหนองไทร 31 92 52
58 090 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25 45 37
59 039 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8 19 12
60 017 โรงเรียนบ้านหาดขาม 35 73 39
61 065 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 9 35 19
62 092 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 31 66 33
63 084 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 50 86 70
64 083 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2 6 0
65 036 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 9 20 10
66 053 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 8 15 12
67 023 โรงเรียนบ้านเขาแดง 18 39 25
68 037 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 10 24 12
69 048 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 18 28 21
70 093 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 24 51 33
71 013 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 15 20 15
72 042 โรงเรียนบ้านใหม่ 21 56 30
73 016 โรงเรียนบ้านไร่บน 33 77 46
74 045 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3 5 3
75 082 โรงเรียนละเมาะ 9 5 0
76 025 โรงเรียนวัดกุยบุรี 13 21 18
77 018 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 31 53 35
78 024 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 11 24 16
79 058 โรงเรียนวัดนาห้วย 26 55 40
80 034 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 13 23 18
81 079 โรงเรียนวไลย 20 28 22
82 008 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3 5 5
83 028 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 46 100 60
84 070 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 3 8 2
85 052 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 27 83 49
86 072 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 33 63 49
87 086 โรงเรียนอานันท์ 39 78 41
88 077 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 25 62 28
89 110 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 3 7 0
90 109 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 8 12 5
91 116 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 18 29 25
92 108 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 27 49 32
93 098 โรงเรียนดรุณศึกษา 13 26 15
94 104 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 0 0 0
95 118 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 0 0
96 103 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 0 0 0
97 097 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 36 85 59
98 105 โรงเรียนรักษ์วิทยา 14 21 13
99 115 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 1 1 1
100 094 โรงเรียนวังไกลกังวล 34 63 42
101 107 โรงเรียนวันทามารีอา 7 13 8
102 113 โรงเรียนวิเศษวิทยา 3 7 5
103 112 โรงเรียนวิเศษศึกษา 16 26 21
104 096 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 24 42 31
105 102 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 29 57 40
106 111 โรงเรียนสายวิทยา 10 18 10
107 095 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 23 45 24
108 099 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 3 0 0
109 100 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 3 7 5
110 114 โรงเรียนอุดมศึกษา 0 0 0
111 117 โรงเรียนเกี้ยวกวง 34 92 46
112 106 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 36 59 47
113 101 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 32 45 35
114 129 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 1 3 0
115 128 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 44 110 64
116 132 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 1 3 0
117 131 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 3 7 0
118 120 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 0 0 0
119 124 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 7 12 10
120 122 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 2 6 0
121 125 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแก 4 20 11
122 119 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 0 0 0
123 126 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 18 31 26
124 123 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 9 21 16
125 121 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0
126 127 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่เก่า 0 0 0
127 130 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 19 45 25
รวม 2021 4307 2684
6991

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]