สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 17 9 5 11 31
2 บ้านหนองตะเภา 15 12 7 16 34
3 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 13 7 5 7 25
4 บ้านหนองยิงหมี 12 9 10 13 31
5 บ้านหนองตาเย็น 11 3 3 1 17
6 วไลย 11 1 4 4 16
7 วังไกลกังวล 10 9 3 11 22
8 อนุบาลสามร้อยยอด 10 5 3 5 18
9 แย้มสอาดหัวหิน 10 3 7 4 20
10 บ้านเนินกรวด 10 1 5 1 16
11 บ้านปากน้ำปราณ 9 6 5 7 20
12 บ้านเขาแดง 9 5 2 2 16
13 บ้านห้วยไคร้ 8 5 11 20 24
14 เกี้ยวกวง 8 5 6 14 19
15 หัวหินวิทยาลัย 8 4 4 4 16
16 บ้านศาลาลัย 8 3 4 10 15
17 บ้านหนองไทร 8 2 5 7 15
18 บ้านหนองขาม 8 1 3 10 12
19 มัธยมสาธุการวิทยา 7 6 6 14 19
20 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 7 6 5 10 18
21 บ้านป่าถล่ม 7 5 4 4 16
22 บ้านสามร้อยยอด 7 5 3 7 15
23 วัดนาห้วย 7 4 9 6 20
24 นเรศวรห้วยผึ้ง 7 4 4 4 15
25 บ้านลาดวิถี 7 2 9 3 18
26 บ้านหนองคาง 6 8 4 6 18
27 บ้านหนองเตาปูน 6 7 3 10 16
28 อนุบาลหัวหิน 6 6 4 6 16
29 บ้านพุน้อย 6 6 2 8 14
30 บ้านหนองเกด 6 6 2 7 14
31 บ้านหนองพลับ 6 4 5 9 15
32 ก็พัฒนศึกษา 6 4 1 2 11
33 บ้านปรือน้อย 6 3 2 6 11
34 วิเศษศึกษา 6 2 2 5 10
35 บ้านหนองพรานพุก 5 7 6 17 18
36 บ้านหนองจิก 5 3 1 0 9
37 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 5 1 1 2 7
38 วัดทุ่งน้อย 5 0 1 1 6
39 บ้านดอนกลาง 4 8 6 6 18
40 โรตารี่กรุงเทพ 4 6 7 7 17
41 อานันท์ 4 5 11 18 20
42 บ้านหนองตาแต้ม 4 3 2 5 9
43 บ้านทุ่งยาว 4 3 2 4 9
44 บ้านทับใต้ 4 2 4 3 10
45 เชวงศักดิ์ศึกษา 4 1 8 21 13
46 บ้านดอนมะขาม 3 9 8 13 20
47 วัดดอนยายหนู 3 4 8 13 15
48 บ้านหนองหมู 3 4 6 12 13
49 สมถวิล หัวหิน 3 4 4 3 11
50 บ้านวังโบสถ์ 3 3 3 11 9
51 บ้านเนินพยอม 3 3 1 11 7
52 ดรุณศึกษา 3 2 4 4 9
53 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 3 2 3 8 8
54 บ้านสามกระทาย 3 2 3 3 8
55 บ้านหัวตาลแถว 3 2 1 0 6
56 วันทามารีอา 3 1 3 0 7
57 วัดกุยบุรี 3 1 1 5 5
58 บ้านวังวน 3 1 0 0 4
59 บ้านวังก์พง 3 0 2 0 5
60 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 3 0 0 0 3
61 บ้านหาดขาม 2 10 10 11 22
62 บ้านไร่บน 2 8 4 12 14
63 บ้านโป่งกะสัง 2 5 3 2 10
64 ชินนุกูลวิทยา 2 4 5 12 11
65 บ้านหนองไผ่ 2 3 6 8 11
66 รักษ์วิทยา 2 3 2 5 7
67 บ้านยางชุม 2 2 6 9 10
68 เทศบาลบ้านเขาน้อย 2 2 4 8 8
69 บ้านหนองหอย 2 2 2 3 6
70 บ้านสำโหรง 2 2 2 2 6
71 บ้านหนองน้ำกลัด 2 2 1 8 5
72 สายวิทยา 2 2 1 4 5
73 บ้านหนองข้าวเหนียว 2 1 1 7 4
74 บ้านเกาะไผ่ 2 1 1 3 4
75 บ้านวังยาว 2 1 0 4 3
76 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 2 1 0 0 3
77 อนุบาลดรุณศึกษา 2 1 0 0 3
78 บ้านเขาโป่ง 2 0 5 2 7
79 บ้านหนองเหียง 2 0 3 1 5
80 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 7 2 5 10
81 บ้านหนองกระทุ่ม 1 5 2 9 8
82 บ้านรวมไทย 1 2 4 1 7
83 บ้านหนองกา 1 2 0 1 3
84 บ้านพุใหญ่ 1 2 0 1 3
85 บ้านดอนบ่อกุ่ม 1 1 1 3 3
86 บ้านบน 1 1 1 2 3
87 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1 1 0 0 2
88 วัดเกษตรกันทราราม 1 0 3 7 4
89 วิเศษวิทยา 1 0 1 1 2
90 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 1 0 0 0 1
91 บ้านใหม่ 0 7 6 6 13
92 บ้านห้วยมงคล 0 7 5 17 12
93 บ้านห้วยพลับ 0 2 2 5 4
94 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 0 2 1 0 3
95 อนุบาลปรารถนา 0 2 1 0 3
96 กำเนิดวิทยา 0 1 3 4 4
97 ชลประทานปราณบุรี 0 1 1 1 2
98 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 1 1 1 2
99 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 1 1 0 2
100 ละเมาะ 0 1 0 6 1
101 สามแยกป่าถล่ม 0 1 0 2 1
102 วราวัฒน์วิทยา 0 1 0 0 1
103 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 3 5 3
104 เทศบาลบ้านหนองแก 0 0 2 0 2
105 บ้านปากเหมือง 0 0 2 0 2
106 บ้านห้วยไทรงาม 0 0 2 0 2
107 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 1 7 1
108 บ้านวังข่อย 0 0 1 0 1
109 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองซอ 0 0 1 0 1
111 บ้านหนองตาเมือง 0 0 1 0 1
112 บ้านหนองตาเสือ 0 0 0 1 0
รวม 430 343 358 607 1,738