สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองยิงหมี 12 8 2 22 12 9 10 13 31
2 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 12 2 2 16 13 7 5 7 25
3 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 10 10 4 24 17 9 5 11 31
4 บ้านหนองตะเภา 9 7 2 18 15 12 7 16 34
5 บ้านห้วยไคร้ 7 3 2 12 8 5 11 20 24
6 บ้านเนินกรวด 7 0 2 9 10 1 5 1 16
7 บ้านหนองขาม 6 2 3 11 8 1 3 10 12
8 บ้านหนองคาง 6 2 2 10 7 8 4 6 19
9 บ้านหนองตาเย็น 6 1 2 9 11 3 3 1 17
10 บ้านศาลาลัย 6 1 2 9 8 3 4 10 15
11 บ้านป่าถล่ม 6 1 1 8 7 7 4 4 18
12 บ้านพุน้อย 5 3 4 12 7 6 3 8 16
13 บ้านเขาแดง 5 2 3 10 9 5 2 2 16
14 บ้านหนองไทร 5 1 3 9 8 3 5 7 16
15 บ้านหนองเกด 5 0 1 6 6 6 2 7 14
16 ก็พัฒนศึกษา 4 4 0 8 6 4 1 2 11
17 บ้านดอนกลาง 4 3 5 12 4 9 8 6 21
18 วังไกลกังวล 4 1 5 10 10 9 3 11 22
19 บ้านลาดวิถี 4 1 3 8 7 2 9 3 18
20 บ้านปากน้ำปราณ 4 0 1 5 9 6 5 7 20
21 แย้มสอาดหัวหิน 3 5 4 12 10 3 7 4 20
22 วไลย 3 5 1 9 11 1 4 4 16
23 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 3 3 1 7 7 6 5 10 18
24 บ้านเนินพยอม 3 3 0 6 3 3 1 11 7
25 โรตารี่กรุงเทพ 3 2 2 7 4 6 7 7 17
26 นเรศวรห้วยผึ้ง 3 2 1 6 7 4 4 4 15
27 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 2 1 6 1 7 2 5 10
28 วัดนาห้วย 3 2 0 5 7 4 9 6 20
29 บ้านทุ่งยาว 3 1 1 5 4 3 2 4 9
30 บ้านปรือน้อย 3 1 0 4 6 3 2 6 11
31 บ้านหนองจิก 3 1 0 4 5 3 1 0 9
32 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 3 0 2 5 5 1 1 2 7
33 บ้านหนองเตาปูน 2 4 1 7 6 7 3 10 16
34 มัธยมสาธุการวิทยา 2 4 0 6 7 6 6 14 19
35 อานันท์ 2 4 0 6 4 5 11 18 20
36 บ้านหนองพลับ 2 2 0 4 6 4 5 9 15
37 อนุบาลสามร้อยยอด 2 1 5 8 10 5 3 5 18
38 เกี้ยวกวง 2 1 3 6 8 5 6 14 19
39 วิเศษศึกษา 2 1 2 5 6 2 2 5 10
40 บ้านโป่งกะสัง 2 1 2 5 2 5 3 2 10
41 บ้านหนองตาแต้ม 2 1 1 4 4 3 2 5 9
42 บ้านหัวตาลแถว 2 1 1 4 3 2 1 0 6
43 บ้านหนองไผ่ 2 1 1 4 2 4 7 8 13
44 สมถวิล หัวหิน 2 0 0 2 3 4 4 3 11
45 บ้านดอนมะขาม 1 5 1 7 5 10 8 13 23
46 หัวหินวิทยาลัย 1 3 3 7 8 4 4 4 16
47 วันทามารีอา 1 3 0 4 3 1 3 0 7
48 วัดทุ่งน้อย 1 2 0 3 5 0 1 1 6
49 บ้านทับใต้ 1 2 0 3 4 2 4 3 10
50 เชวงศักดิ์ศึกษา 1 2 0 3 4 1 8 21 13
51 บ้านยางชุม 1 2 0 3 3 2 6 9 11
52 อนุบาลหัวหิน 1 1 1 3 6 6 4 6 16
53 บ้านวังก์พง 1 1 1 3 3 0 2 0 5
54 บ้านเกาะไผ่ 1 1 1 3 2 1 1 3 4
55 บ้านหาดขาม 1 0 2 3 2 10 10 11 22
56 บ้านสามกระทาย 1 0 1 2 3 2 3 3 8
57 บ้านห้วยพลับ 1 0 1 2 0 2 2 5 4
58 บ้านไร่บน 1 0 0 1 3 8 4 12 15
59 วัดกุยบุรี 1 0 0 1 3 1 1 5 5
60 บ้านวังวน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 บ้านหนองกา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
62 บ้านพุใหญ่ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
63 บ้านสามร้อยยอด 0 3 2 5 7 5 3 7 15
64 วัดดอนยายหนู 0 3 2 5 3 4 8 13 15
65 บ้านสำโหรง 0 3 0 3 2 2 2 2 6
66 บ้านหนองหมู 0 2 2 4 3 4 6 12 13
67 บ้านหนองหอย 0 2 1 3 2 2 2 3 6
68 บ้านหนองเหียง 0 2 0 2 2 0 3 1 5
69 บ้านหนองพรานพุก 0 1 2 3 5 7 6 17 18
70 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
71 ชินนุกูลวิทยา 0 1 0 1 2 4 5 12 11
72 สายวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 4 5
73 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 1 5 2 9 8
74 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 1 0 1 1 1 1 3 3
75 ดรุณศึกษา 0 0 2 2 3 2 4 4 9
76 บ้านใหม่ 0 0 2 2 0 7 6 6 13
77 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 1 1 3 2 3 8 8
78 บ้านวังยาว 0 0 1 1 2 1 0 4 3
79 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
80 บ้านห้วยมงคล 0 0 1 1 0 7 5 17 12
81 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 3 3 3 11 9
82 รักษ์วิทยา 0 0 0 0 2 3 2 5 7
83 เทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0 0 2 2 4 8 8
84 บ้านหนองน้ำกลัด 0 0 0 0 2 2 1 8 5
85 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 0 0 0 2 1 1 7 4
86 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 บ้านเขาโป่ง 0 0 0 0 2 0 5 2 7
88 บ้านรวมไทย 0 0 0 0 1 2 4 1 7
89 บ้านบน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
90 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 0 0 1 0 3 7 4
92 วิเศษวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
93 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
95 อนุบาลปรารถนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
96 กำเนิดวิทยา 0 0 0 0 0 1 3 4 4
97 ชลประทานปราณบุรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
98 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
99 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 ละเมาะ 0 0 0 0 0 1 0 6 1
101 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
102 วราวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 0 0 0 0 3 5 3
104 เทศบาลบ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
105 บ้านปากเหมือง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
106 บ้านห้วยไทรงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
107 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 0 0 1 7 1
108 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองซอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านหนองตาเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านหนองตาเสือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 205 143 106 454 436 349 362 607 1,147