แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ทุกรายการ ให้โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ - ให้นำคอมพิวเตอร์ Note book พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 15:16 น.