หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงคำพร้อย  
2 โรงเรียนชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายเนตร รอดประชา   0813505112
3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางวีรวัลย์ จิตต์เพิ่ม 029594455
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร   0819266155
5 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม เลขที่ 15 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 นางฐาปณิต สมัครกิจ,นายคชกฤต สาสนะสุข,นางสาวนริศรา 0814402753,081705525
6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางสาวธิดานุช ทรัพย์มูล 0865567107,025771176
7 โรงเรียนวัดทศทิศ ต.บึงทองหลาง อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นางวรางคณา รักตวัตร,นางสาวณิชกานต์ แย้มนาม   029952276
8 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางสาวนุชรา เพิ่มพูน   0870133590
9 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางธัญชพร ฉิมพลอย, นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย 025461255
10 โรงเรียนวัดเขียนเขต 43/1 ม.2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 นางสาวพอฤทัย เกล็ดเงิน ,นางสาวชลธิชา เกษรศรี   025331119,0823294075
11 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 360 ซ.รังสิต-นครนายก 31 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางจรา เจียมกมล 0814309843

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]