หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 4 (3 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 4201 (ห้อง1), 4203 (ห้อง 2) 10 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป 4202 (ห้องเก็บตัว ห้อง1), 4205 (ห้องเก็บตัว ห้อง2)
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 4 (3 ชั้น) ชั้น 1-2 ห้อง 4206 (ห้อง 1), 4301 (ห้อง 2) 10 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป 4207 (ห้องเก็บตัว ห้อง1), 4302 (ห้องเก็บตัว ห้อง2)
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 4 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 4303 10 ก.ค. 2556 09.00-10.30 4305 (ห้องเก็บตัว)
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 2 (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.1/4, ห้องที่ 2 ป.1/3 10 ก.ค. 2556 09.00 10.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 2 (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.1/2, ห้องที่ 2 ป.1/1 10 ก.ค. 2556 09.00-10.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตานิ ชั้น 4 ห้อง 6404 10 ก.ค. 2556 09.00-10.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตานิ ชั้น 2 ห้อง 6202 (ห้อง 1), 6204 (ห้อง 2) 10 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป 6203 (ห้องเก็บตัว ห้อง1), 6205 (ห้องเก็บตัว ห้อง2)
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตานิ ชั้น 3 ห้อง 6302 (ห้อง 1), 6304 (ห้อง 2) 10 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป 6203 (ห้องเก็บตัว ห้อง1), 6205 (ห้องเก็บตัว ห้อง2)
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตานิ ชั้น 4 10 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป 6403 (ห้องเก็บตัว)
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ห้องประชุมนิลปัทม์ ห้อง ห้องประชุมนิลปัทม์ 10 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว (ห้องวิทย์ 1, ห้องวิทย์ 2)
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 4 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 4306 (ห้อง1), 4207 (ห้อง 2) 10 ก.ค. 2556 09.00-10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตานิ ชั้น 4 ห้อง 6405 10 ก.ค. 2556 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]