หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
4 735 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท1 ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องสภานักเรียน 10 ก.ค. 2556
-
5 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร อบจ. ชั้น 2 10 ก.ค. 2556
-
6 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร อบจ. ชั้น 2 10 ก.ค. 2556
-
7 736 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องสภานักเรียน 10 ก.ค. 2556
-
8 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร อบจ. ชั้น 3 10 ก.ค. 2556
-
9 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร อบจ. ชั้น 3 10 ก.ค. 2556
-
10 737 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ก.ค. 2556
-
11 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ก.ค. 2556
-
12 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ก.ค. 2556
-
13 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 10 ก.ค. 2556
-
14 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร80ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 10 ก.ค. 2556
-
15 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ค. 2556
-
16 723 การแข่งขันคณิตศิลป์ 1 ระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
17 724 การแข่งขันคณิตศิลป์ 1 ระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
18 725 การแข่งขันคณิตศิลป์ 2 คำนวณแล้วระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
19 726 การแข่งขันคณิตศิลป์ 2 คำนวณแล้วระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
20 727 การแข่งขันคณิตศิลป์ 3 สร้างภาพด้วยเส้นด้าย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
21 728 การแข่งขันคณิตศิลป์ 4 สร้างภาพขาวดำด้วยรูปเรขาคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
22 729 การแข่งขันหมากฮอส ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ 10 ก.ค. 2556
-
23 730 การแข่งขันหมากฮอส ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ 10 ก.ค. 2556
-
24 731 การแข่งขันหมากฮอส ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ 10 ก.ค. 2556
-
25 732 การแข่งขันเกม 24 ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 6 ชั้น 1 10 ก.ค. 2556
-
26 733 การแข่งขันเกม 24 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 6 ชั้น 2 10 ก.ค. 2556
-
27 734 การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 10 ก.ค. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]