หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 14 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 14 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45 น.
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 14 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 14 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 2 14 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 1 14 ก.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]