หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเขียนเขต 130 72 56.25% 28 21.88% 15 11.72% 13 10.16% 128
2 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 101 51 52.58% 19 19.59% 15 15.46% 12 12.37% 97
3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 91 47 52.22% 17 18.89% 11 12.22% 15 16.67% 90
4 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 91 33 37.5% 14 15.91% 14 15.91% 27 30.68% 88
5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 101 32 33.33% 35 36.46% 16 16.67% 13 13.54% 96
6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 96 32 35.16% 22 24.18% 18 19.78% 19 20.88% 91
7 โรงเรียนวัดคลองชัน 101 28 29.17% 28 29.17% 21 21.88% 19 19.79% 96
8 โรงเรียนศรีจิตรา 58 27 46.55% 19 32.76% 6 10.34% 6 10.34% 58
9 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 67 25 40.98% 16 26.23% 11 18.03% 9 14.75% 61
10 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 62 22 41.51% 17 32.08% 9 16.98% 5 9.43% 53
11 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 60 20 34.48% 23 39.66% 3 5.17% 12 20.69% 58
12 โรงเรียนชุมชนบึงบา 53 19 40.43% 13 27.66% 3 6.38% 12 25.53% 47
13 โรงเรียนอุดมวิทยา 46 18 40.91% 8 18.18% 7 15.91% 11 25% 44
14 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 86 17 23.29% 19 26.03% 13 17.81% 24 32.88% 73
15 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 36 17 50% 9 26.47% 3 8.82% 5 14.71% 34
16 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 31 17 56.67% 7 23.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
17 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 49 14 29.17% 5 10.42% 15 31.25% 14 29.17% 48
18 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 51 13 26% 12 24% 11 22% 14 28% 50
19 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 52 12 31.58% 14 36.84% 4 10.53% 8 21.05% 38
20 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 74 12 24.49% 10 20.41% 18 36.73% 9 18.37% 49
21 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 37 12 35.29% 9 26.47% 10 29.41% 3 8.82% 34
22 โรงเรียนระเบียบวิทยา 34 12 40% 7 23.33% 5 16.67% 6 20% 30
23 โรงเรียนกลางคลองสิบ 39 11 28.95% 12 31.58% 5 13.16% 10 26.32% 38
24 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 44 10 24.39% 18 43.9% 8 19.51% 5 12.2% 41
25 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 43 10 23.26% 14 32.56% 11 25.58% 8 18.6% 43
26 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 32 10 33.33% 10 33.33% 4 13.33% 6 20% 30
27 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 56 9 20.93% 17 39.53% 8 18.6% 9 20.93% 43
28 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 36 9 28.13% 9 28.13% 6 18.75% 8 25% 32
29 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 33 9 33.33% 8 29.63% 5 18.52% 5 18.52% 27
30 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 32 9 31.03% 6 20.69% 7 24.14% 7 24.14% 29
31 โรงเรียนวัดสระบัว 20 9 45% 5 25% 1 5% 5 25% 20
32 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 20 8 40% 2 10% 4 20% 6 30% 20
33 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 58 7 12.73% 13 23.64% 12 21.82% 23 41.82% 55
34 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 46 7 16.28% 13 30.23% 12 27.91% 11 25.58% 43
35 โรงเรียนวัดสุวรรณ 31 7 23.33% 11 36.67% 5 16.67% 7 23.33% 30
36 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 29 7 25% 8 28.57% 8 28.57% 5 17.86% 28
37 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 34 7 20.59% 7 20.59% 6 17.65% 14 41.18% 34
38 โรงเรียนประสานมิตร 25 7 29.17% 7 29.17% 2 8.33% 8 33.33% 24
39 โรงเรียนวัดนาบุญ 31 6 20% 10 33.33% 8 26.67% 6 20% 30
40 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 34 6 18.75% 9 28.13% 10 31.25% 7 21.88% 32
41 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 25 6 26.09% 8 34.78% 4 17.39% 5 21.74% 23
42 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 34 6 21.43% 7 25% 6 21.43% 9 32.14% 28
43 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 28 6 23.08% 7 26.92% 5 19.23% 8 30.77% 26
44 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 16 6 37.5% 2 12.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 23 6 26.09% 2 8.7% 3 13.04% 12 52.17% 23
46 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 10 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
47 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 47 5 11.63% 12 27.91% 10 23.26% 16 37.21% 43
48 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 29 5 17.86% 11 39.29% 4 14.29% 8 28.57% 28
49 โรงเรียนสวนอักษร 38 5 17.24% 6 20.69% 8 27.59% 10 34.48% 29
50 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 23 5 25% 6 30% 6 30% 3 15% 20
51 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 19 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 18
52 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 13 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 24 5 23.81% 2 9.52% 7 33.33% 7 33.33% 21
54 โรงเรียนวัดพืชอุดม 14 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
55 โรงเรียนสีวลี 20 4 21.05% 10 52.63% 2 10.53% 3 15.79% 19
56 โรงเรียนเปรมฤทัย 23 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 10 55.56% 18
57 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 14 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 14
58 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนวัดทศทิศ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดธัญญะผล 21 3 15% 6 30% 5 25% 6 30% 20
62 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนวัดปทุมนายก 17 3 18.75% 4 25% 4 25% 5 31.25% 16
64 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 25 3 15% 2 10% 7 35% 8 40% 20
66 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
67 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 18 2 11.76% 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 17
69 โรงเรียนวัดลานนา 19 2 10.53% 5 26.32% 3 15.79% 9 47.37% 19
70 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 15 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
71 โรงเรียนวัดโปรยฝน 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
72 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 15 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 15
73 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 10 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
74 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 20 2 10.53% 2 10.53% 8 42.11% 7 36.84% 19
75 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
76 โรงเรียนศาลาลอย 16 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 13
77 โรงเรียนตวงพรวิทยา 17 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 10 62.5% 16
78 โรงเรียนวัดอดิศร 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 12 1 8.33% 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
81 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 11 1 10% 1 10% 5 50% 3 30% 10
82 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนธัญวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 18 0 0% 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 18
86 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 20 0 0% 5 25% 8 40% 7 35% 20
87 โรงเรียนวัดแสงมณี 11 0 0% 4 50% 0 0% 4 50% 8
88 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
90 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]