เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
30 ก.ย. 2556
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

♦ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

►ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบการพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอนและบุคลากร  จากเว็บไซต์ http://central63.sillapa.net/ sp-center/ หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งทางอีเมล์ sill63.central@gmail.com

ประกาศ  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน พิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน  อนุโลมไม่ต้องใส่รูป และให้นำมาแสดงในวันแข่งขัน 

                 -  กรณีการแก้ไข/เปลี่ยนตัวบนเว็บไซต์ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้นำเอกสารการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อ ซึ่งลงนามโดย ผอ.โรงเรียน มาแสดงในวันรายงานตัว ณ สนามแข่งขัน

สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค

►  ประกาศ !!!  โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู+กรรมการตัดสิน ได้ทางหน้าเว็บไซต์ ศิลปหัตถกรรมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด ขอให้ทุกโรงเรี!ยนติดตามกำหนดการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม,คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ(ฉบับล่าสุด)และแนวทางการดำเนินงาน ได้ทางหน้าเว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1 (http://www.ratchaburi1.org/ )

ด่วน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนสถานที่แข่งขันกิจกรรมประเภท เครื่องบิน เครื่องร่อน จาก ร.ร.วัดเขาวัง เป็น อาคารโดมสนามกีฬา

►โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภท,Science  Show, ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ทั้งระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ให้ส่งรูปเล่มผลงาน จำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556

► หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โรงเรียนที่เข้าแข่งขันสำเนาบทพูด จำนวน 4 ชุด ให้แก่คณะกรรมการใน   วันแข่งขันด้วย

ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่ส่งกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1,ประเภท 2 ทั้งระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสฯ ส่งโครงงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 7 เล่ม  ถึง กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.รบ .1 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2556

ด่วนที่สุด  โรงเรียนระดับขยายโอกาส ขอให้แจ้งจำนวนครูที่พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ไปที่โรงเรียนวัดเขาวัง (อ.ดวงใจ โทร.0801128481)เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

ด่วนที่สุดขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมตามกำหนด ดังนี้ 

วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารสมาคม  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   

 -  เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 -  เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    

 -  เวลา 14.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)    

 -  เวลา 13.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 23 กันยายน 2556 ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี        

-  เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-  เวลา 13.30 น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน และ สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  

 -  เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 168
จำนวนทีม 1,360
จำนวนนักเรียน 3,292
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,931
จำนวนกรรมการ 889
ครู+นักเรียน 5,223
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,112
ประกาศผลแล้ว 218/324 (67.28%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 27
สัปดาห์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 216
เดือนที่แล้ว 387
ปีนี้ 915
ทั้งหมด 195,202