หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 62 46 77.97% 10 16.95% 1 1.69% 2 3.39% 59
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 75 39 54.93% 15 21.13% 10 14.08% 7 9.86% 71
3 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 41 28 68.29% 7 17.07% 1 2.44% 5 12.2% 41
4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 51 27 52.94% 12 23.53% 8 15.69% 4 7.84% 51
5 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 46 27 61.36% 6 13.64% 4 9.09% 7 15.91% 44
6 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 39 21 60% 7 20% 4 11.43% 3 8.57% 35
7 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 33 17 54.84% 3 9.68% 4 12.9% 7 22.58% 31
8 โรงเรียนมหาราช7 51 16 35.56% 14 31.11% 7 15.56% 8 17.78% 45
9 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 31 16 55.17% 4 13.79% 3 10.34% 6 20.69% 29
10 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 43 14 37.84% 14 37.84% 3 8.11% 6 16.22% 37
11 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 29 13 48.15% 4 14.81% 5 18.52% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 30 12 41.38% 7 24.14% 7 24.14% 3 10.34% 29
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 26 11 45.83% 4 16.67% 3 12.5% 6 25% 24
14 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 24 11 55% 2 10% 2 10% 5 25% 20
15 โรงเรียนบ้านลำพระ 33 10 41.67% 6 25% 1 4.17% 7 29.17% 24
16 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 23 9 42.86% 6 28.57% 2 9.52% 4 19.05% 21
17 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 22 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
18 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 26 9 45% 1 5% 6 30% 4 20% 20
19 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 17 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 28 7 26.92% 7 26.92% 4 15.38% 8 30.77% 26
23 โรงเรียนวัดพเนินพลู 23 7 41.18% 5 29.41% 0 0% 5 29.41% 17
24 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนวัดสันติการาม 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 16 7 46.67% 1 6.67% 6 40% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 17 7 53.85% 0 0% 4 30.77% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 18 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
31 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 12 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
34 โรงเรียนวัดห้วยหมู 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 14 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนสินแร่สยาม 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านไทรงาม 14 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 5 35.71% 14
38 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
40 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 14 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนนารีวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
44 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 17 4 25% 1 6.25% 7 43.75% 4 25% 16
45 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
46 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
47 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 21 3 15% 6 30% 1 5% 10 50% 20
50 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 16 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
51 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
55 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดยางงาม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
59 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนสุริยวงศ์ 12 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 11
62 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดบางกระ 10 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
66 โรงเรียนวัดอัมพวัน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านสันดอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านหุบพริก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
72 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนวัดวังมะนาว 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนวัดเวียงทุน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านท่ายาง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านหินสี 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
84 โรงเรียนวัดดอนตะโก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านพุคาย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดดอนแจง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านวังปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านาคอก มิตรภาพที่ 104 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดท่าโขลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนสีวะรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนวัดศาลเจ้า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 6 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านมณีลอย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ปากท่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดดอนทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดวันดาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวันครู 2503 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
139 โรงเรียนวัดหัวป่า 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]