หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 4 31 12
2 094 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 1 1 1
3 116 โรงเรียนจันทคาม 0 0 0
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 26 58 34
5 187 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 5 15 7
6 166 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 24 45 30
7 007 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 17 31 20
8 047 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 3 4 3
9 019 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 2 2
10 039 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 51 160 90
11 012 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 0 0 0
12 147 โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 0 0 0
13 013 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 8 31 11
14 071 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 28 61 40
15 145 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 3 2
16 016 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1 2 2
17 095 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 1 21 2
18 063 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 5 8 7
19 005 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 7 17 14
20 033 โรงเรียนบ้านท่ายาง 4 7 6
21 050 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 8 13 12
22 089 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 2 6 4
23 098 โรงเรียนบ้านปากสระ 0 0 0
24 176 โรงเรียนบ้านพุคาย 3 7 4
25 066 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 0 0 0
26 045 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 2 2 2
27 070 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 5 2
28 182 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 3 6 5
29 188 โรงเรียนบ้านมณีลอย 1 1 1
30 018 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 5 19 9
31 178 โรงเรียนบ้านยางคู่ 0 0 0
32 068 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1 3 2
33 046 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 6 18 10
34 043 โรงเรียนบ้านลำพระ 33 79 37
35 093 โรงเรียนบ้านวังปลา 1 6 3
36 017 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 7 29 11
37 023 โรงเรียนบ้านสันดอน 3 23 6
38 042 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 11 8
39 162 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1 3 2
40 003 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 11 10
41 052 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 5 13 9
42 157 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 2 1
43 167 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 9 28 15
44 141 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 1 3 2
45 174 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 3 4 3
46 079 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 4 26 10
47 061 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 9 4
48 060 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 6 13 9
49 180 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 3 11 7
50 172 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 5 17 10
51 067 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 1 3 2
52 014 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) 0 0 0
53 057 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 3 1
54 069 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0
55 175 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ปากท่อ 1 1 1
56 184 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 1 1 1
57 177 โรงเรียนบ้านหินสี 6 13 8
58 062 โรงเรียนบ้านหุบพริก 3 8 5
59 064 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 2 2 2
60 008 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1 1 1
61 183 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 16 33 24
62 036 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 4 18 5
63 190 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1 3 2
64 185 โรงเรียนบ้านาคอก มิตรภาพที่ 104 1 1 1
65 053 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 1 1 1
66 136 โรงเรียนบ้านเขากรวด 0 0 0
67 092 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 0 0 0
68 072 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 7 23 12
69 078 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 2 5 2
70 171 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 2 8 4
71 091 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 0 0 0
72 059 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 30 61 40
73 179 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 1 3 2
74 065 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 0 0 0
75 186 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
76 026 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 43 124 80
77 028 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 10 8
78 058 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 0 0 0
79 181 โรงเรียนบ้านไทรงาม 14 40 24
80 080 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 4 17 8
81 054 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 2 3 3
82 002 โรงเรียนมหาราช7 51 97 80
83 020 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 46 103 74
84 113 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 0 0 0
85 049 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 9 29 15
86 135 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 29 65 42
87 123 โรงเรียนวัดดอนตะโก 3 5 3
88 090 โรงเรียนวัดดอนทราย 1 1 1
89 124 โรงเรียนวัดดอนแจง 2 15 3
90 025 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 14 25 20
91 133 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 1 5 1
92 144 โรงเรียนวัดท่าโขลง 1 2 1
93 109 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 5 6 5
94 021 โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 4 27 9
95 131 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 23 45 23
96 139 โรงเรียนวัดบางกระ 10 19 10
97 102 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 14 28 18
98 103 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 6 2
99 140 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 2 2 2
100 154 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 16 40 25
101 032 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 12 26 18
102 087 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 17 37 26
103 108 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 39 74 44
104 082 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 1 10 3
105 106 โรงเรียนวัดพเนินพลู 23 32 23
106 051 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 4 8 6
107 075 โรงเรียนวัดยางงาม 6 6 6
108 011 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 2 2 2
109 081 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 6 21 11
110 083 โรงเรียนวัดวังมะนาว 7 11 10
111 077 โรงเรียนวัดวันดาว 1 1 1
112 085 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0 0 0
113 099 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 1 2 1
114 110 โรงเรียนวัดศาลเจ้า 2 5 2
115 173 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 0 0 0
116 084 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 13 9
117 170 โรงเรียนวัดสันติการาม 13 31 23
118 142 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 0
119 088 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 13 6
120 169 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 3 9 6
121 056 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 22 40 34
122 076 โรงเรียนวัดหัวป่า 2 2 2
123 148 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 2 6 3
124 130 โรงเรียนวัดห้วยหมู 7 22 11
125 120 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 17 51 20
126 137 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
127 105 โรงเรียนวัดอัมพวัน 4 8 5
128 114 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 2 6 3
129 034 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 18 44 21
130 100 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 1 1 1
131 146 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 1 1 1
132 153 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 41 94 65
133 001 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 75 143 107
134 022 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 1 6 3
135 143 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 31 59 35
136 096 โรงเรียนวัดเวียงทุน 4 7 4
137 112 โรงเรียนวัดเหนือวน 0 0 0
138 097 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 5 2
139 074 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 2 4 2
140 030 โรงเรียนวัดโพธิศรี 0 0 0
141 118 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 1 2 1
142 107 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 16 6
143 138 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 4 12 8
144 125 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 2 2 2
145 111 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 6 17 6
146 104 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 18 3
147 040 โรงเรียนวันครู 2503 2 5 2
148 010 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 0 0 0
149 006 โรงเรียนสินแร่สยาม 9 21 13
150 031 โรงเรียนสีวะรา 1 3 2
151 041 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 17 39 29
152 055 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 12 30 12
153 073 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 33 62 39
154 029 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 62 192 87
155 027 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 11 33 13
156 015 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 26 45 35
157 037 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 6 22 6
158 048 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1 2 1
159 086 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 21 36 28
160 151 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 21 6
161 150 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 12 1
162 038 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 10 15 11
163 117 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 12 40 14
164 152 โรงเรียนนารีวิทยา 7 33 10
165 149 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 4 6 6
166 115 โรงเรียนสุริยวงศ์ 12 27 12
167 101 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 6 8 6
168 189 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 6 4
รวม 1360 3292 1931
5223

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]