สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลราชบุรี 46 10 1 2 57
2 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 39 15 10 7 64
3 วัดเขาปิ่นทอง 28 7 1 5 36
4 รุจิรพัฒน์ 28 6 4 7 38
5 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 27 12 8 4 47
6 วัดพิกุลทอง 21 7 4 4 32
7 มหาราช7 17 14 7 8 38
8 อนุบาลปากท่อ 17 3 4 7 24
9 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 16 4 3 6 23
10 บ้านโป่งกระทิงบน 14 14 3 6 31
11 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 13 4 5 5 22
12 บ้านเบิกไพร 12 7 7 3 26
13 ชุมชนบ้านบ่อ 11 4 3 6 18
14 ชุมชนวัดรางบัว 11 3 2 5 16
15 บ้านลำพระ 10 6 1 7 17
16 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 9 6 2 4 17
17 วัดหนองพันจันทร์ 9 3 3 3 15
18 อนุบาลสวนผึ้ง 9 1 6 4 16
19 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 9 0 0 0 9
20 วัดพเนินพลู 8 5 0 5 13
21 อนุบาลจอมบึง 8 4 4 1 16
22 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 8 3 1 0 12
23 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 8 1 6 1 15
24 บ้านทุ่งกระถิน 7 7 4 8 18
25 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 7 5 0 0 12
26 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 7 4 3 2 14
27 วัดสันติการาม 7 4 1 0 12
28 วัดห้วยไผ่ 7 0 4 2 11
29 บ้านท่ามะขาม 7 0 0 0 7
30 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 6 2 3 4 11
31 ดรุณาราชบุรี 6 1 2 1 9
32 บ้านหนองขาม 6 1 1 0 8
33 อนุบาลบ้านคา 6 1 0 2 7
34 วัดห้วยหมู 6 0 1 0 7
35 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 5 4 1 2 10
36 สินแร่สยาม 5 3 0 1 8
37 บ้านไทรงาม 5 1 3 5 9
38 บ้านสวนผึ้ง 5 1 0 1 6
39 อนุบาลเมืองราชบุรี 5 0 0 1 5
40 วัดด่านทับตะโก 4 8 1 1 13
41 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4 4 2 0 10
42 นารีวิทยา 4 3 0 0 7
43 บ้านหนองนกกะเรียน 4 2 1 2 7
44 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 1 7 4 12
45 บ้านหนองกระทุ่ม 4 0 0 2 4
46 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 4 0 0 1 4
47 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 4 0 0 0 4
48 วัดโสดาประดิษฐาราม 4 0 0 0 4
49 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 3 6 1 10 10
50 บ้านห้วยยางโทน 3 6 0 1 9
51 วัดสว่างอารมณ์ 3 3 1 0 7
52 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 3 3 0 0 6
53 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 3 0 0 6
54 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 3 2 0 3 5
55 วัดท้ายเมือง 3 2 0 0 5
56 วัดยางงาม 3 1 1 1 5
57 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 3 1 0 1 4
58 บ้านมะขามเอน 3 0 2 0 5
59 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 0 0 1 3
60 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 0 0 3
61 สุริยวงศ์ 2 5 0 4 7
62 บ้านตะโกล่าง 2 3 1 0 6
63 บ้านหนองปากชัฎ 2 2 0 2 4
64 บ้านห้วยศาลา 2 2 0 0 4
65 วัดบางกระ 2 1 3 4 6
66 วัดอัมพวัน 2 1 1 0 4
67 วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 2 1 0 1 3
68 บ้านสันดอน 2 1 0 0 3
69 บ้านหนองลังกา 2 1 0 0 3
70 บ้านหุบพริก 2 0 1 0 3
71 บ้านพุเกตุ 2 0 0 1 2
72 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 0 2
73 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
74 บ้านบ่อตะคร้อ 2 0 0 0 2
75 บ้านเขาถ่าน 1 4 2 0 7
76 วัดวังมะนาว 1 4 0 2 5
77 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 3 0 1 4
78 บ้านหนองวัวดำ 1 2 1 1 4
79 วัดเวียงทุน 1 2 1 0 4
80 วัดไผ่ล้อม 1 2 0 0 3
81 วัดยอดสุวรรณคีรี 1 2 0 0 3
82 บ้านท่ายาง 1 1 2 0 4
83 บ้านหินสี 1 1 1 3 3
84 วัดดอนตะโก 1 1 1 0 3
85 บ้านหนองปรือ 1 1 0 1 2
86 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 1 0 0 2
87 วัดห้วยตะแคง 1 1 0 0 2
88 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 1 0 0 2
89 วัดใหม่นครบาล 1 1 0 0 2
90 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 0 2 0 3
91 บ้านหนองน้ำใส 1 0 1 1 2
92 บ้านเขาพระเอก 1 0 1 0 2
93 วัดดอนแจง 1 0 1 0 2
94 บ้านพุคาย 1 0 1 0 2
95 วัดบ้านกล้วย 1 0 1 0 2
96 วัดโคกพระเจริญ 1 0 0 1 1
97 บ้านหนองขนาก 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองนางแพรว 1 0 0 0 1
99 บ้านทุ่งแจง 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองโก 1 0 0 0 1
101 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
102 วัดเกาะศาลพระ 1 0 0 0 1
103 สีวะรา 1 0 0 0 1
104 บ้านห้วยท่าช้าง 1 0 0 0 1
105 บ้านรางเฆ่ 1 0 0 0 1
106 บ้านวังปลา 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองสีนวล 1 0 0 0 1
108 บ้านาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 0 1
109 บ้านแม่ประจัน 1 0 0 0 1
110 วัดศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
111 วัดเขางูสันติธรรม 1 0 0 0 1
112 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 4 0 2 4
113 บ้านร่องเจริญ 0 2 4 0 6
114 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 2 0 0 2
115 วัดเกตุน้อย 0 2 0 0 2
116 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 1 2 1 3
117 บ้านทุ่งแฝก 0 1 2 0 3
118 วัดหนองบัว 0 1 2 0 3
119 บ้านพุบอนบน 0 1 1 0 2
120 บ้านเขาถ้ำ 0 1 0 1 1
121 วัดศาลเจ้า 0 1 0 0 1
122 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 1 0 0 1
123 บ้านกล้วย 0 1 0 0 1
124 บ้านทุ่งน้อย 0 1 0 0 1
125 บ้านทุ่งศาลา 0 1 0 0 1
126 บ้านหนองตาเนิด 0 1 0 0 1
127 วัดเขาไก่แจ้ 0 1 0 0 1
128 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 4 2 4
129 บ้านไพรสะเดา 0 0 2 0 2
130 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 1 0 1
131 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 1 0 1
132 บ้านมณีลอย 0 0 1 0 1
133 บ้านหนองไผ่ปากท่อ 0 0 1 0 1
134 วัดดอนทราย 0 0 1 0 1
135 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 1 0 1
136 วัดพิบูลวนาราม 0 0 1 0 1
137 วัดวันดาว 0 0 1 0 1
138 วันครู 2503 0 0 0 2 0
139 บ้านอ่างหิน 0 0 0 1 0
140 วัดหัวป่า 0 0 0 1 0
141 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 1 0
142 บ้านหัวเขาจีน 0 0 0 1 0
143 บ้านห้วยผาก 0 0 0 1 0
144 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 1 0
145 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 1 0
146 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 1 0
รวม 612 284 170 194 1,066