สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลราชบุรี 46 10 1 2 57
2 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 37 15 10 7 62
3 วัดเขาปิ่นทอง 28 7 1 5 36
4 รุจิรพัฒน์ 28 6 4 7 38
5 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 26 12 8 4 46
6 วัดพิกุลทอง 21 7 4 4 32
7 มหาราช7 17 14 7 8 38
8 อนุบาลปากท่อ 14 3 4 7 21
9 บ้านโป่งกระทิงบน 13 14 3 6 30
10 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 12 4 5 5 21
11 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 12 3 3 6 18
12 ชุมชนวัดรางบัว 11 3 2 5 16
13 ชุมชนบ้านบ่อ 10 4 3 5 17
14 บ้านเบิกไพร 9 7 7 3 23
15 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 9 6 2 4 17
16 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 9 0 0 0 9
17 บ้านลำพระ 8 6 1 7 15
18 วัดพเนินพลู 8 5 0 5 13
19 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 8 3 1 0 12
20 อนุบาลสวนผึ้ง 8 1 6 4 15
21 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 8 1 6 1 15
22 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 7 5 0 0 12
23 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 7 4 3 2 14
24 วัดสันติการาม 7 4 1 0 12
25 วัดห้วยไผ่ 7 0 4 2 11
26 บ้านท่ามะขาม 7 0 0 0 7
27 บ้านทุ่งกระถิน 6 7 4 8 17
28 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 6 2 3 4 11
29 ดรุณาราชบุรี 6 1 2 1 9
30 บ้านหนองขาม 6 1 1 0 8
31 อนุบาลบ้านคา 6 1 0 2 7
32 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 5 4 1 2 10
33 บ้านไทรงาม 5 1 3 5 9
34 อนุบาลเมืองราชบุรี 5 0 0 1 5
35 อนุบาลจอมบึง 4 3 4 0 11
36 สินแร่สยาม 4 3 0 1 7
37 นารีวิทยา 4 3 0 0 7
38 วัดหนองพันจันทร์ 4 2 2 3 8
39 บ้านหนองนกกะเรียน 4 2 1 2 7
40 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 1 7 4 12
41 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 4 0 0 0 4
42 วัดโสดาประดิษฐาราม 4 0 0 0 4
43 วัดด่านทับตะโก 3 8 1 1 12
44 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 3 6 1 10 10
45 บ้านห้วยยางโทน 3 6 0 1 9
46 วัดสว่างอารมณ์ 3 3 1 0 7
47 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 3 0 0 6
48 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 3 2 0 3 5
49 วัดท้ายเมือง 3 2 0 0 5
50 วัดยางงาม 3 1 1 1 5
51 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 3 1 0 1 4
52 บ้านมะขามเอน 3 0 2 0 5
53 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 0 0 3
54 สุริยวงศ์ 2 5 0 4 7
55 บ้านตะโกล่าง 2 3 1 0 6
56 บ้านหนองปากชัฎ 2 2 0 2 4
57 บ้านห้วยศาลา 2 2 0 0 4
58 วัดอัมพวัน 2 1 1 0 4
59 วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 2 1 0 1 3
60 บ้านสวนผึ้ง 2 1 0 0 3
61 บ้านสันดอน 2 1 0 0 3
62 บ้านหนองลังกา 2 1 0 0 3
63 บ้านหุบพริก 2 0 1 0 3
64 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 1 2
65 บ้านพุเกตุ 2 0 0 1 2
66 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 0 2
67 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
68 บ้านบ่อตะคร้อ 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 2 0 0 0 2
70 บ้านเขาถ่าน 1 4 2 0 7
71 วัดวังมะนาว 1 4 0 2 5
72 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1 3 2 0 6
73 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 3 0 1 4
74 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 1 3 0 0 4
75 บ้านหนองวัวดำ 1 2 1 1 4
76 วัดเวียงทุน 1 2 1 0 4
77 วัดยอดสุวรรณคีรี 1 2 0 0 3
78 วัดบางกระ 1 1 3 4 5
79 บ้านท่ายาง 1 1 2 0 4
80 บ้านหินสี 1 1 1 3 3
81 วัดดอนตะโก 1 1 1 0 3
82 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 1 0 0 2
83 วัดห้วยตะแคง 1 1 0 0 2
84 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 1 0 0 2
85 วัดไผ่ล้อม 1 1 0 0 2
86 วัดใหม่นครบาล 1 1 0 0 2
87 บ้านหนองน้ำใส 1 0 1 1 2
88 บ้านเขาพระเอก 1 0 1 0 2
89 วัดดอนแจง 1 0 1 0 2
90 บ้านพุคาย 1 0 1 0 2
91 วัดบ้านกล้วย 1 0 1 0 2
92 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1
93 วัดโคกพระเจริญ 1 0 0 1 1
94 บ้านหนองขนาก 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองนางแพรว 1 0 0 0 1
96 บ้านทุ่งแจง 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองโก 1 0 0 0 1
98 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
99 วัดเกาะศาลพระ 1 0 0 0 1
100 สีวะรา 1 0 0 0 1
101 บ้านห้วยท่าช้าง 1 0 0 0 1
102 บ้านรางเฆ่ 1 0 0 0 1
103 บ้านวังปลา 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองสีนวล 1 0 0 0 1
105 บ้านาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 0 1
106 บ้านแม่ประจัน 1 0 0 0 1
107 วัดศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
108 วัดห้วยหมู 1 0 0 0 1
109 วัดเขางูสันติธรรม 1 0 0 0 1
110 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 4 0 2 4
111 บ้านร่องเจริญ 0 2 4 0 6
112 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 2 0 0 2
113 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 1 2 1 3
114 บ้านทุ่งแฝก 0 1 2 0 3
115 วัดหนองบัว 0 1 2 0 3
116 บ้านพุบอนบน 0 1 1 0 2
117 บ้านเขาถ้ำ 0 1 0 1 1
118 วัดศาลเจ้า 0 1 0 0 1
119 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 1 0 0 1
120 บ้านกล้วย 0 1 0 0 1
121 บ้านทุ่งน้อย 0 1 0 0 1
122 บ้านทุ่งศาลา 0 1 0 0 1
123 บ้านหนองตาเนิด 0 1 0 0 1
124 วัดเกตุน้อย 0 1 0 0 1
125 วัดเขาไก่แจ้ 0 1 0 0 1
126 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 4 2 4
127 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 0 2 0 2
128 บ้านไพรสะเดา 0 0 2 0 2
129 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 1 0 1
130 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 1 0 1
131 บ้านมณีลอย 0 0 1 0 1
132 บ้านหนองไผ่ปากท่อ 0 0 1 0 1
133 วัดดอนทราย 0 0 1 0 1
134 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 1 0 1
135 วัดพิบูลวนาราม 0 0 1 0 1
136 วัดวันดาว 0 0 1 0 1
137 วันครู 2503 0 0 0 2 0
138 บ้านอ่างหิน 0 0 0 1 0
139 วัดหัวป่า 0 0 0 1 0
140 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 1 0
141 บ้านหัวเขาจีน 0 0 0 1 0
142 บ้านห้วยผาก 0 0 0 1 0
143 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 1 0
144 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 1 0
145 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 1 0
รวม 559 277 168 188 1,192