สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลราชบุรี 21 18 12 51 46 10 1 2 57
2 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 16 15 10 41 37 15 10 7 62
3 วัดเขาปิ่นทอง 13 12 3 28 28 7 1 5 36
4 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 9 7 8 24 26 12 8 4 46
5 รุจิรพัฒน์ 9 6 12 27 28 6 4 7 38
6 วัดพิกุลทอง 8 6 6 20 21 7 4 4 32
7 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 8 3 1 12 12 4 5 5 21
8 มหาราช7 7 6 7 20 17 14 7 8 38
9 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 7 2 1 10 8 3 1 0 12
10 อนุบาลปากท่อ 6 3 4 13 14 3 4 7 21
11 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 6 3 1 10 12 3 3 6 18
12 บ้านโป่งกระทิงบน 5 4 6 15 13 14 3 6 30
13 วัดห้วยไผ่ 5 2 1 8 7 0 4 2 11
14 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 5 1 2 8 9 0 0 0 9
15 ชุมชนวัดรางบัว 4 5 2 11 11 3 2 5 16
16 อนุบาลสวนผึ้ง 4 2 2 8 8 1 6 4 15
17 บ้านท่ามะขาม 4 0 1 5 7 0 0 0 7
18 ชุมชนบ้านบ่อ 3 2 4 9 10 4 3 5 17
19 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 3 2 2 7 8 1 6 1 15
20 อนุบาลเมืองราชบุรี 3 1 0 4 5 0 0 1 5
21 บ้านลำพระ 2 4 2 8 8 6 1 7 15
22 บ้านเบิกไพร 2 3 2 7 9 7 7 3 23
23 ดรุณาราชบุรี 2 3 1 6 6 1 2 1 9
24 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 2 3 0 5 7 4 3 2 14
25 บ้านทุ่งกระถิน 2 2 5 9 6 7 4 8 17
26 วัดยางงาม 2 2 1 5 3 1 1 1 5
27 วัดด่านทับตะโก 2 2 0 4 3 8 1 1 12
28 สินแร่สยาม 2 0 0 2 4 3 0 1 7
29 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 วัดพเนินพลู 1 4 3 8 8 5 0 5 13
31 บ้านหนองขาม 1 3 1 5 6 1 1 0 8
32 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 2 1 4 3 1 0 1 4
33 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1 2 0 3 4 0 0 0 4
34 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 1 3 5 7 5 0 0 12
35 นารีวิทยา 1 1 1 3 4 3 0 0 7
36 วัดท้ายเมือง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
37 บ้านหนองบัวหิ่ง 1 1 1 3 0 1 2 1 3
38 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 0 2 3 3 0 0 6
39 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1 1 0 2 3 2 0 3 5
40 วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 1 1 0 2 2 1 0 1 3
41 บ้านสวนผึ้ง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
42 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1 1 0 2 1 3 2 0 6
43 วัดสันติการาม 1 0 3 4 7 4 1 0 12
44 อนุบาลบ้านคา 1 0 2 3 6 1 0 2 7
45 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1 0 2 3 5 4 1 2 10
46 บ้านไทรงาม 1 0 2 3 5 1 3 5 9
47 บ้านตะโกล่าง 1 0 2 3 2 3 1 0 6
48 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 2 6 2 3 4 11
49 วัดหนองบัวค่าย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 วัดห้วยตะแคง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านหนองนางแพรว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 0 0 1 0 0 2 0 2
55 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 0 7 3 10 9 6 2 4 17
56 วัดสว่างอารมณ์ 0 3 0 3 3 3 1 0 7
57 บ้านมะขามเอน 0 3 0 3 3 0 2 0 5
58 อนุบาลจอมบึง 0 2 1 3 4 3 4 0 11
59 วัดหนองพันจันทร์ 0 2 1 3 4 2 2 3 8
60 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 2 0 2 1 3 0 0 4
61 บ้านหนองวัวดำ 0 1 2 3 1 2 1 1 4
62 วัดบางกระ 0 1 2 3 1 1 3 4 5
63 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 0 1 1 2 4 1 7 4 12
64 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 1 1 2 3 6 1 10 10
65 บ้านห้วยยางโทน 0 1 1 2 3 6 0 1 9
66 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
67 วัดดอนตะโก 0 1 1 2 1 1 1 0 3
68 สุริยวงศ์ 0 1 0 1 2 5 0 4 7
69 บ้านสันดอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองลังกา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านหุบพริก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
72 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 1 2
73 บ้านบ่อตะคร้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านหินสี 0 1 0 1 1 1 1 3 3
76 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 วัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านเขาพระเอก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 วัดดอนแจง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 บ้านทุ่งแจง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดโสดาประดิษฐาราม 0 0 3 3 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองปากชัฎ 0 0 3 3 2 2 0 2 4
83 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 1 1 4 2 1 2 7
84 บ้านห้วยศาลา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
85 วัดอัมพวัน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
86 วัดวังมะนาว 0 0 1 1 1 4 0 2 5
87 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
88 บ้านหนองโก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 วัดท่าโขลง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 วัดเกาะศาลพระ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 สีวะรา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
93 บ้านอ่างหิน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
94 บ้านพุเกตุ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
95 บ้านเขาถ่าน 0 0 0 0 1 4 2 0 7
96 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
97 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
98 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
99 วัดใหม่นครบาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0 1 0 1 1 2
101 บ้านพุคาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 วัดโคกพระเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 บ้านห้วยท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านรางเฆ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านวังปลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองสีนวล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านาคอก มิตรภาพที่ 104 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดห้วยหมู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 0 0 0 4 0 2 4
115 บ้านร่องเจริญ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
116 บ้านทุ่งแฝก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
117 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 บ้านพุบอนบน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 บ้านเขาถ้ำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
120 วัดศาลเจ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดเกตุน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดเขาไก่แจ้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
129 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
130 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านมณีลอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านหนองไผ่ปากท่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดวันดาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วันครู 2503 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 วัดหัวป่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านหัวเขาจีน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านห้วยผาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 189 178 150 517 559 277 168 188 1,004