สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลราชบุรี 21 18 12 51 46 10 1 2 57
2 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 17 15 10 42 39 15 10 7 64
3 วัดเขาปิ่นทอง 13 12 3 28 28 7 1 5 36
4 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 9 7 9 25 27 12 8 4 47
5 รุจิรพัฒน์ 9 6 12 27 28 6 4 7 38
6 วัดพิกุลทอง 8 6 6 20 21 7 4 4 32
7 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 8 4 2 14 16 4 3 6 23
8 อนุบาลปากท่อ 8 3 5 16 17 3 4 7 24
9 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 8 3 2 13 13 4 5 5 22
10 มหาราช7 7 6 7 20 17 14 7 8 38
11 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 7 2 1 10 8 3 1 0 12
12 บ้านโป่งกระทิงบน 5 5 6 16 14 14 3 6 31
13 อนุบาลสวนผึ้ง 5 2 2 9 9 1 6 4 16
14 วัดห้วยไผ่ 5 2 1 8 7 0 4 2 11
15 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 5 1 2 8 9 0 0 0 9
16 ชุมชนวัดรางบัว 4 5 2 11 11 3 2 5 16
17 บ้านเบิกไพร 4 3 2 9 12 7 7 3 26
18 บ้านท่ามะขาม 4 0 1 5 7 0 0 0 7
19 บ้านลำพระ 3 4 2 9 10 6 1 7 17
20 ชุมชนบ้านบ่อ 3 3 4 10 11 4 3 6 18
21 อนุบาลจอมบึง 3 3 1 7 8 4 4 1 16
22 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 3 2 2 7 8 1 6 1 15
23 วัดห้วยหมู 3 1 2 6 6 0 1 0 7
24 อนุบาลเมืองราชบุรี 3 1 0 4 5 0 0 1 5
25 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 3 1 0 4 4 4 2 0 10
26 สินแร่สยาม 3 0 0 3 5 3 0 1 8
27 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 0 0 3 3 0 0 1 3
28 วัดหนองพันจันทร์ 2 6 2 10 9 3 3 3 15
29 บ้านทุ่งกระถิน 2 3 5 10 7 7 4 8 18
30 ดรุณาราชบุรี 2 3 1 6 6 1 2 1 9
31 บ้านสวนผึ้ง 2 3 1 6 5 1 0 1 6
32 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 2 3 0 5 7 4 3 2 14
33 วัดด่านทับตะโก 2 3 0 5 4 8 1 1 13
34 วัดยางงาม 2 2 1 5 3 1 1 1 5
35 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 0 4 4 0 0 2 4
36 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 2 2 0 4 4 0 0 1 4
37 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 วัดพเนินพลู 1 4 3 8 8 5 0 5 13
39 บ้านหนองขาม 1 3 1 5 6 1 1 0 8
40 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 2 1 4 3 1 0 1 4
41 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1 2 0 3 4 0 0 0 4
42 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 1 2 0 3 3 3 0 0 6
43 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 1 3 5 7 5 0 0 12
44 วัดบางกระ 1 1 2 4 2 1 3 4 6
45 นารีวิทยา 1 1 1 3 4 3 0 0 7
46 วัดท้ายเมือง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
47 บ้านหนองบัวหิ่ง 1 1 1 3 0 1 2 1 3
48 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 0 2 3 3 0 0 6
49 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1 1 0 2 3 2 0 3 5
50 วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 1 1 0 2 2 1 0 1 3
51 วัดสันติการาม 1 0 3 4 7 4 1 0 12
52 อนุบาลบ้านคา 1 0 2 3 6 1 0 2 7
53 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1 0 2 3 5 4 1 2 10
54 บ้านไทรงาม 1 0 2 3 5 1 3 5 9
55 บ้านตะโกล่าง 1 0 2 3 2 3 1 0 6
56 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 2 6 2 3 4 11
57 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 0 1 2 1 0 2 0 3
58 วัดหนองบัวค่าย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 วัดห้วยตะแคง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านหนองนางแพรว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 0 7 3 10 9 6 2 4 17
64 วัดสว่างอารมณ์ 0 3 0 3 3 3 1 0 7
65 บ้านมะขามเอน 0 3 0 3 3 0 2 0 5
66 บ้านหนองวัวดำ 0 1 2 3 1 2 1 1 4
67 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 0 1 1 2 4 1 7 4 12
68 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 1 1 2 3 6 1 10 10
69 บ้านห้วยยางโทน 0 1 1 2 3 6 0 1 9
70 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
71 วัดไผ่ล้อม 0 1 1 2 1 2 0 0 3
72 วัดดอนตะโก 0 1 1 2 1 1 1 0 3
73 สุริยวงศ์ 0 1 0 1 2 5 0 4 7
74 บ้านสันดอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองลังกา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านหุบพริก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
77 บ้านบ่อตะคร้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหินสี 0 1 0 1 1 1 1 3 3
79 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านเขาพระเอก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 วัดดอนแจง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านทุ่งแจง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดโสดาประดิษฐาราม 0 0 3 3 4 0 0 0 4
84 บ้านหนองปากชัฎ 0 0 3 3 2 2 0 2 4
85 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 1 1 4 2 1 2 7
86 บ้านห้วยศาลา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
87 วัดอัมพวัน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
88 วัดวังมะนาว 0 0 1 1 1 4 0 2 5
89 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
90 บ้านหนองโก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 วัดท่าโขลง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 วัดเกาะศาลพระ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 สีวะรา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
95 วัดเกตุน้อย 0 0 1 1 0 2 0 0 2
96 บ้านอ่างหิน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
97 บ้านพุเกตุ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
98 บ้านเขาถ่าน 0 0 0 0 1 4 2 0 7
99 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
100 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
102 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 วัดใหม่นครบาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0 1 0 1 1 2
105 บ้านพุคาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
106 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 วัดโคกพระเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 บ้านห้วยท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านรางเฆ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านวังปลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองสีนวล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านาคอก มิตรภาพที่ 104 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 0 0 0 4 0 2 4
117 บ้านร่องเจริญ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
118 บ้านทุ่งแฝก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
119 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
120 บ้านพุบอนบน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านเขาถ้ำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
122 วัดศาลเจ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดเขาไก่แจ้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
130 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
131 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านมณีลอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านหนองไผ่ปากท่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดวันดาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 วันครู 2503 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140 วัดหัวป่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านหัวเขาจีน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านห้วยผาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 219 193 161 573 612 284 170 194 1,066