เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ เรื่อง การแก้ไขชื่อนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการ และคณะกรรมการดำเนินงาน

ให้แจ้งรายละเอียด ชื่อโรงเรียน กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรรม  ชื่อที่ต้องการแก้ไข (คำนำหน้าให้ชัดเจน)  แล้วแจ้งกลับที่ email : pramchai4@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะสิ้นสุดการแก้ไขชื่อทุกชนิด ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น.เท่านั้น หากโรงเรียนใดแก้ไขล่าช้ากว่าที่กำหนด ทางผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เปรมชัย (0837142406)

 
 

ให้พิมพ์เกียรติบัตรให้แล้วเสร็จก่อนไปทำการแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดเพชรบุรี

 
 

ประกาศ เรื่อง พิมพ์บัตรประจำตัวต่าง ๆ และ เอกสารในการดำเนินงาน

เรียนผู้เกี่ยวข้องในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ให้ทราบ 

 บัตรประจำตัวนักเรียนและครู ให้โรงเรียน  พิมพ์ได้  ในระบบโรงเรียน  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เอกสารในการดำเนินการจัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ให้ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน พิมพ์ได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  เป็นต้นไป

--------------------------------------------------------------------------------------

             ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนตัวนักเรียนและแก้ไขชื่อนักเรียนและครู

กรณ๊ เปลี่ยนตัวนักเรียน ให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียนเตรียมเอาไว้โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนเซ็นรับรอง  แล้วมายื่นเอกสารทำการเปลี่ยนตัวกับเจ้าหน้าบันทึกคะแนน ก่อนเวลาทำการแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

กรณ๊ แก้ไขชื่อนักเรียนและครู ให้มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ก่อนเวลาทำการแข่งขันอย่างน้อย  1 ชั่วโมง (ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง)

------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องคอมไหนพิมพ์บัตรและเกียรติบัตรไม่ได้ ให้สำรวจว่าในเครื่องมีโปรแกรมอ่าน PDF หรือไม่

ดาวน์โหลด Acrobat reader  หรือเปิดพิมพ์งานผ่าน Google Chorme

 
 

ประกาศจากผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ

สามารถลงทะเบียนแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นี้ จะทำการปิดระบบในเวลา 16.00 น.

เปรมชัย (083-7142406)

ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

ปรชาสัมพันธ์ กลุ่มภาษาไทย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ชั้น ม.1-3
ที่ อาคารจามจุรี ชั้น ป.1 ห้อง 1 ร.ร.นิคมฯ 5
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"
 
 

ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์เพิ่มเติม  การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
"กิจกรรมตอบปัญหา       อาเซียน ASEAN QUIZ" ในระดับเขตพื้นที่
จะดำเนินการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตามลำดับคะแนนมากที่สุด
จำนวน 6 ทีมในระดับประถมศึกษา และจำนวน 4 ทีม ในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อหาผู้ชนะเลิศแต่ละระดับ

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 130
จำนวนทีม 1,388
จำนวนนักเรียน 3,575
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,107
จำนวนกรรมการ 960
ครู+นักเรียน 5,682
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,642
ประกาศผลแล้ว 208/309 (67.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 326
สัปดาห์ที่แล้ว 795
เดือนนี้ 1,944
เดือนที่แล้ว 2,059
ปีนี้ 6,690
ทั้งหมด 221,219