หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 20 พ.ย. 2556 09.00-10.30 ศน.ศิริพร 0862378544
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์มัธยม 20 พ.ย. 2556 9.00-10.30 ศน.ศิริพร 0862378544
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง จริยธรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-10.30 ศน.ศิริพร 0862378544
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 20 พ.ย. 2556 13.00-14.30 ศน.ศิริพร 0862378544
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 20 พ.ย. 2556 13.00-14.30 ศน.ศิริพร 0862378544
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 20 พ.ย. 2556 13.00-14.30 ศน.ศิริพร 0862378544
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 20 พ.ย. 2556 10.30-12.00 ศน.ศิริพร 0862378544
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์มัธยม 20 พ.ย. 2556 10.30-12.00 ศน.ศิริพร 0862378544
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 20 พ.ย. 2556 10.30-12.00 ศน.ศิริพร 0862378544
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 20 พ.ย. 2556 14.30-16.00 ศน.ศิริพร 0862378544
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น ป.4-6 ห้อง วิทยาศาสตร์มัธยม 20 พ.ย. 2556 14.30-16.00 ศน.ศิริพร 0862378544
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 20 พ.ย. 2556 14.30-16.00 ศน.ศิริพร 0862378544


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]