หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 ริมสนามฟุตบอล (เต็นท์) 20 พ.ย. 2556 9.00-16.00 รายงานตัวเวลา08.30 จับฉลาก
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 ริมสนามฟุตบอล (เต็นท์) 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00 รายงานตัวเวลา08.30 จับฉลาก
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 ริมสนามฟุตบอล (เต็นท์) 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา08.30 จับฉลาก
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา12.30 จับฉลาก
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา08.30 จับฉลาก
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 3 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 3 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2556 9.00-16.00 หากระดับประถมไม่มีการแข่งขันจะเลื่อนการแข่งระดับมัธยมขึ้นมาแทน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]