หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลา ชั้นบน 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลา ชั้นบน 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลา ชั้นบน 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน โรงจอดรถ 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน โรงจอดรถ 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน โรงจอดรถ 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ห้องคอมฯ1 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ห้องคอมฯ1 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน อาคารเอนกประสงค์ (หน้าเมรุ) 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน อาคารเอนกประสงค์ (หน้าเมรุ) 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน อาคารเอนกประสงค์ (หน้าเมรุ) 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน อาคารเอนกประสงค์ (หน้าเมรุ) 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลาชั้นบน 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลาชั้นบน 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลาชั้นบน 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลาชั้นล่าง 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลาชั้นล่าง 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน ศาลาชั้นล่าง 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน โบสถ์ 20 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 วัดหนองบอน โบสถ์ 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]